Ο Κανονισμός της Βουλής, 3η έκδ., 2019


Ο Κανονισμός της Βουλής, 3η έκδ., 2019

Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμού της μεταπολιτευτικής περιόδου, ο νέος Κανονισμός του Ιουνίου του 1987 και οι διαδοχικές, είκοσι εννέα συνολικά, τροποποιήσεις του, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στις αρχές του μήνα. Στο κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού έχουν ενσωματωθεί όσες μεταβολές έχουν επέλθει από τη θέση του σε ισχύ με αναφορά στο έτος θέσπισης των επιμέρους διατάξεων. Προστέθηκε, επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον τόμο συμπληρώνει θεματικό ευρετήριο για να καταστεί η μελέτη του περισσότερο χρηστική.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Κείμενο - Θεματικό ευρετήριο
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-960-5
Σελίδες
ΧΙ + 272
Τιμή
€ 8,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έναρξη της βουλευτικής περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Βουλευτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προεδρείο της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διάσκεψη των Προέδρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κοινοβουλευτικές ομάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ολομέλεια της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Επιτροπές της Βουλής-49Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ημερήσια διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Συνεδριάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Συζητήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Ψηφοφορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των βουλευτών–Άρση βουλευτικής ασυλίας 75-83Α

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, τροπολογιών και προσθηκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Τακτική νομοθετική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Συνοπτικές νομοθετικές διαδικασίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Επίκαιρες ερωτήσεις. 128Α-132Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Επερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Έλεγχος επί των Ανεξάρτητων Αρχών. 138Α

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκλογή προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Προτάσεις εμπιστοσύνης και δυσπιστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Πληροφόρηση και ενημέρωση. 142Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εξεταστικές επιτροπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προτάσεις μομφής κατά μελών Προεδρείου της Βουλής–Διαπίστωση αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και μελών του Προεδρείου της Βουλής για την άσκηση των καθηκόντων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Παραπομπή σε δίκη των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Διάρθρωση-Επιστημονικό συμβούλιο-Διευθύνσεις

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Προοίμιο

Σκοπός

Γενικές Αρχές

Σύγκρουση συμφερόντων

Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα

Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος

Κατάθεση αναφορών

Συνδρομή στο έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Πειθαρχικά μέτρα

Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Δημοσιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας των Βουλευτών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου