Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013), 2018

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
Νομοθετικό Συμπλήρωμα
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-826-4
Σελίδες
ΙΙΙ + 51
Τιμή
€ 5,00
Σε απόθεμα

Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013), 2018


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013), 2018

Νομοθετικό συμπλήρωμα σύμφωνα με το νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄/105/15.06.2018).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
Νομοθετικό Συμπλήρωμα
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-826-4
Σελίδες
ΙΙΙ + 51
Τιμή
€ 5,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43Α. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71Δ. Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

Άρθρο 71Ε. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού