Εφαρμογές για iOS / Android


Η ελληνική νομοθεσία, κωδικοποιημένη, με το κύρος των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ.

Η εφαρμογή για IOS και Android των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ σας προσφέρει πρόσβαση στην ελληνική νομοθεσία, εύχρηστα και υπεύθυνα.

Απευθύνεται στον νομικό κόσμο της χώρας, σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές και σε όσους θέλουν να είναι ενημερωμένοι για τη ελληνική νομοθεσία.

Βασικοί Κώδικες - ετήσια συνδρομή € 12,99

Μια βιβλιοθήκη τσέπης στην οποία περιέχονται τα βασικά ελληνικά κωδικοποιημένα νομοθετήματα.

Περιλαμβάνονται:

 • Σύνταγμα της Ελλάδος
 • Αστικός Κώδικας
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 • Εισαγωγικοί Νόμοι Αστικού Κώδικα και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • Ποινικός Κώδικας
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
 • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
 • Πτωχευτικός Κώδικας
 • Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - Νόμος υπ' αριθ. 1756/1988

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - εξαμηνιαία συνδρομή € 21,99

 • Καλύπτει το σύνολο σχεδόν της ειδικής ποινικής νομοθεσίας.
 • Κωδικοποίηση κατά λήμμα με αποκλειστικό σκοπό την άμεση και αξιόπιστη αναζήτηση.
 • Συστηματική κατάταξη της νομοθετικής ύλης σε θεματικές ενότητες και παράθεση των νομοθετημάτων κάθε αντικειμένου κατά χρονολογική σειρά.
 • Σχολιασμένη δημοσιευμένη νομολογία.
 • Παράθεση των σχετικών με τους νόμους θεωρητικών δημοσιευμάτων.
 • Εξαμηνιαία ενημέρωση.

Εμπορική Νομοθεσία - ετήσια συνδρομή - ετήσια συνδρομή € 17,99

Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Συνεργάζονται: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου.

Μια απαραίτητη εφαρμογή για νομικούς, στην οποία περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα νομοθετήματα για το Εμπορικό Δίκαιο (75 νομοθετήματα).

Η συνδρομή πρόσβασης στα κείμενα κοστίζει 17,99 € κι έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. Με τη λήξη της συνδρομής, και δίχως ανανέωση, ο χρήστης έχει πρόσβαση στα κείμενα ως ίσχυαν έως τη λήξη της συνδρομής.

Τα νομοθετήματα ενημερώνονται συστηματικά κατά τη διάρκεια του έτους, μετά τη δημοσίευση νομοθετικών μεταβολών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ενημερώσεις αυτές είναι δωρεάν, καθώς συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της ετήσιας συνδρομής πρόσβασης.