Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
© 2008
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-445-276-7
Σελίδες
472
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008 Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη ορισμένων ρυθμίσεων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 2006, άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο νέος Κώδικας, που αποτελείται από 287 άρθρα, καταρτίσθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35442/6.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1395) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρο 14 § 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102).

Στις καινοτομίες του νέου Κώδικα περιλαμβάνονται ιδίως η θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η αναμόρφωση του συστήματος της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η εισαγωγή θεσμών τοπικής δημοκρατίας και η προσπάθεια εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.

Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων καταργήθηκε το Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 231) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007), Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του, στην οποία επισημαίνονται οι καινοτομίες του νέου Κώδικα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
© 2008
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-445-276-7
Σελίδες
472
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

Άρθρο πρώτο. [Κύρωση του Κώδικα]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 166. Διεξαγωγή

Άρθρο 167. Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 168. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 169. Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

Άρθρο 170. Διευκολύνσεις οφειλετών

Άρθρο 171. Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 172. Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 173. Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 174. Διαγραφή χρεών

Άρθρο 175. Γενικές ρυθμίσειςΤύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού