Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2014


Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2014

Στο ανά χείρας βιβλίο ο Καθηγητής Ιωάννης Τζαμτζής, νομικός και ιστορικός, επιχειρεί να εξηγήσει, πώς κινήθηκε η Ιστορία, από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα.

Η πρωτοτυπία του έργου βρίσκεται στον συνδυασμό τριών στοιχείων. Κατʼ αρχάς, περιλαμβάνεται ως διακριτή ενότητα η Καρχηδόνα, δίπλα στα ελληνιστικά κράτη και στη Ρώμη. Έτσι, ο αναγνώστης έχει συνολική εικόνα της ιστορικής δυναμικής στον χώρο της Μεσογείου, κατά τους τρεις τελευταίους προ Χριστού αιώνες. Δεύτερο σημείο, η κατανομή της πραγμάτευσης στο πλαίσιο κάθε ενότητας, όπου προηγείται η ανάλυση του πολιτικού συστήματος, του πλέγματος των θεσμών, και έπονται τα γεγονότα, εσωτερικά και «διεθνή». Δίνεται, λοιπόν η δυνατότητα σύγκρισης των πολιτευμάτων, αλλά και κατανόησης της εσωτερικής σχέσης μεταξύ της λειτουργίας ενός συγκεκριμένου συστήματος και των επιπτώσεων τα οποία αυτή έχει στη δράση του κάθε κράτους στη διεθνή σκηνή. Τέλος, η ανάλυση και σύνθεση του συγγραφέα υποστηρίζεται από επιλεγμένα μεταφρασμένα αποσπάσματα της αρχαίας γραμματείας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Μεσογειακός Κόσμος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (323 - 44 π.Χ.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-182-1
Σελίδες
XV + 296
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ι. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Α. Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

1. Ο βασιλέας

α. Οι θεμελιώδεις συνιστώσες της βασιλικής υπόστασης

β. Η λατρεία του μονάρχη

γ. Ο βασιλέας ως πηγή δικαίου

2. Οι διοικητικές δομές

α. Η γενική οργάνωση του ελέγχου της επικράτειας

β. Τα όρια της αυτονομίας των πόλεων

γ. Ο στρατιωτικός βραχίονας του κράτους

3. Η απονομή δικαιοσύνης: διενέξεις προσώπων αλλά και διενέξεις πόλεων

α. Ο βασιλέας, όχι μόνο πηγή δικαίου, αλλά και δικαστής

β. Η «αυτονομία» των πόλεων, παράγοντας ανάπτυξης της διαιτησίας, βασιλικής και μη

γ. Η ανάδυση μιας καινοτομίας στη νομική σκέψη: η αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων

δ. Τα διάφορα δικαστήρια και οι κανόνες δωσιδικίας

4. Ο δημοσιονομικός τομέας

α. Βασιλικά έσοδα και φορολογικό σύστημα

β. Η κοπή νομίσματος

Β. Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Δομικά χαρακτηριστικά και τυπολογία

α. Οι κοινές θεσμικές σταθερές του συμπολιτειακού οικοδομήματος

β. Οι θνησιγενείς συμμαχικές ομαδοποιήσεις κάτω από βασιλική αιγίδα

2. Αχαϊκή συμπολιτεία

α. Η εξέλιξη των συμπολιτειακών οργάνων

β. Κοινές δημοσιονομικές, δικαστικές και στρατιωτικές δομές

3. Αιτωλική συμπολιτεία

α. Η σύνθετη οργανωτική διάταξη των εξουσιών

β. Κοινότητα νόμων και ισοπολιτεία

4. Απειρωτάν

Γ. ΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΚΡΑΤΗ

1. Οι πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας

2. Ενδεικτικό παράδειγμα από τον αιγαιακό χώρο: οι πόλεις της Κρήτης

α. Τα όρια της θεσμικής εμβέλειας του Κρηταιέων κοινού

β. Το πολίτευμα των Κρητικών πόλεων

ΙΙ. ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ

Α. Η ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙ­ΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ: ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ

1. Δύο διασκέψεις, και μεταξύ τους ένας πόλεμος (Α΄ πόλεμος των Διαδόχων)

α. Απαρχή, το

β. Το προανάκρουσμα, από τα βάθη της Ασίας στην κεντρική Ελ­λάδα

γ. Η σύρραξη μεταξύ των Επιγόνων

δ. Οι συμφωνίες της Τριπαραδείσου

2. Η προϊούσα περαιτέρω διάλυση (Β΄ πόλεμος των Διαδόχων)

α. Ο σχηματισμός των αντιπάλων στρατοπέδων

β. Το καθεστώς του Δημητρίου Φαληρέα στην Αθήνα

γ. Το τέλος της Ολυμπιάδας και του Ευμένη

3. Προς το αναπότρεπτο τέλος (Γ΄ πόλεμος των Διαδόχων)

α. Ο συνασπισμός εναντίον του Αντιγόνου

β. Επίλογος: ο ευτελής ενταφιασμός ενός ονείρου που έλαμψε (Δ΄ πόλεμος των Διαδόχων)

Β. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑΣ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕ ΔΥΣΗ ΚΙ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ

1. Η περίληψη της δυτικής Μεσογείου στο πεδίο των συγκρού­σεων

α. Η στρατιωτική κινητικότητα του συρακούσιου Αγαθοκλή

β. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, βασιλέας και η έλευση του Πύρρου στο προσκήνιο

γ. Ο Πύρρος στην Ιταλία

2. Η βαρβαρική πίεση από βορρά και η περιπλοκή της ελλαδικής κατάστασης

α. Η απόκρουση της γαλατικής εισβολής

β. Η ανάδειξη των συμπολιτειακών δυνάμεων

3. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου

α. Όπου οι Γαλάτες χρησιμοποιούνται στους πολέμους της Μικράς Ασίας

β. Ο αντίγονος Δώσων, η ήττα του Κλεομένη Γ΄ και η κατάληψη της Σπάρτης

γ. Και γιατί θα έπρεπε να ησυχάσει η Μικρασία;

4. Το μέτωπο της Εγγύς και Μέσης Ανατολής: οι Συριακοί πό­λε­μοι

α. Οι συγκρούσεις Πτολεμαίων και Σελευκιδών, κατά το πρώτο ήμισυ του 3ου αιώνα

β. Οι Συριακοί πόλεμοι του δευτέρου ημίσεως του 3ου αιώνα

γ. Ο τελευταίος Συριακός πόλεμος

Γ. Η ΑΝΑΠΟΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΕΞΑNΔΡΙ­ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Η είσοδος, ένοπλη και καταλυτική, της Ρώμης στη σκηνή της ανατολικής Μεσογείου

2. Μια απόλυτα ρευστή κατάσταση κι ένα λουτρό αίματος

α. Η αδιάλειπτη συνέχιση των ελληνιστικών διενέξεων

β. Όπου ο Αντίοχος Γ΄ βαυκαλίζεται ότι απειλεί τη Ρώμη

γ. Η Ειρήνη της Απάμειας

3. Η ολοκλήρωση της πτώσης του ελληνιστικού κόσμου

α. Όπου η κεφαλή κλίνει

β. Το επιλέγειν τον επικυρίαρχο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΩΜΗ

Ι. Η ΔΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ RES­PUBLICA

Α. ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Οι διαβαθμίσεις της εξουσίας και ο τρόπος άσκησής της

α. Potestas και imperium

β. Τακτική άσκηση εξουσιών: εκλογή, ενιαύσιο και συλλογικότητα

γ. Έκτακτη άσκηση εξουσιών

δ. Άρχοντες όλων των Ρωμαίων και άρχοντες των πληβείων

2. Οι άρχοντες και οι τομείς εξουσίας τους

α Άρχοντες cum imperio

β. Άρχοντες sine imperio

γ. Δήμαρχοι και πληβειακοί αγορανόμοι

3. Η συμβατότητα της αρχοντικής ιδιότητας με τη στρατιωτική και την ιερατική

Β. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

1. Σύνθεση και αρμοδιότητες

α. Τα μέλη της συγκλήτου

β. Οι τομείς άσκησης πολιτικής

2. Το εργαλείο αποτύπωσης του θεσμικού κύρους

α. Senatus consultum

β. Διαδικασία υιοθέτησης των «δογματικών» κειμένων

Γ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ο μηχανισμός λήψης των αποφάσεων: βασικές αρχές

α. Πολλαπλοί σχηματισμοί και τριπλή αρμοδιότητα

β. Οι κοινοί κανόνες διαδικασίας προς έκφραση της λαϊκής θέλησης

γ. Η προηγούμενη διαμόρφωση της άποψης: ο θεσμός των contiones

2. Οι συνελεύσεις του populus

α. Μια τυπικότητα: η κατά φράτρες συνέλευση

β. Η λοχίτιδα συνέλευση

γ. Η φυλέτιδα συνέλευση

3. Η συνέλευση των πληβείων

Δ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ RESPUBLICA

1. Το optimum του θεσμικού συντονισμού: τριμερές, σύμμεικτο πολίτευμα

2. Ηπροοδευτική απώλεια της ισοσκελούς ισορροπίας

α. Δοξομανία και δωροφαγία: επαρκής εξήγηση;

β. Η αποσταθεροποίηση του συστήματος σε σχέση προς τις εξελίξεις στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

ΙΙ. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Α. Ο ΕΚΡΩΜΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ NOBI­LITAS

1. Η κατάκτηση της Ιταλίας με τα όπλα

α. Οι πόλεμοι με τους γειτονικούς λαούς

β. Η απόκρουση της εισβολής του Πύρρου

2. Οι ειρηνικοί τρόποι εξάπλωσης της ρωμαϊκότητας

α. Coloniae

β. Οι ανολοκλήρωτοι ρωμαίοι πολίτες και οι αφομοιούμενοι μέσω της iurisdi­ctio πληθυσμοί: municipia και praefecturae

γ. Socii (et foederati)

δ. Η παράλληλη εξύφανση δεσμών πατρωνείας/πελατείας

3. Φιλολαϊκές κινήσεις αλλά και στεγανοποίηση της εξουσιαστικής ομάδας

α. Το εγχείρημα να απαγορευθεί η δουλεία λόγω χρεών

β. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης της πλειοψηφίας στα comitia

γ. Η διευρυμένη εφαρμογή της provocatio ad populum

δ. Η δημιουργία και εξέλιξη της nobilitas («ευγένειας»)

Β. Ο ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΑΣ RESPUBLICA ΜΕ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

1. «Δοκεῖ δέ μοι ὅτι Καρχηδόνα μὴ εἶναι»: οι Καρχηδονιακοί πόλεμοι

α. Α΄ Καρχηδονιακός πόλεμος (264-241)

β. Β΄ Καρχηδονιακός πόλεμος (218-202)

γ. Γ΄ Καρχηδονιακός πόλεμος (149-146)

2. «Ὅτι τοῦ ποδὸς λύσας τὴν Ἑλλάδα τοῦ τραχήλου δέδεκεν»: οι Μακεδονικοί πόλεμοι

α. Α΄ Μακεδονικός πόλεμος (215-205)

β. Β΄ Μακεδονικός πόλεμος (200-196)

γ. Γ΄ Μακεδονικός πόλεμος (172-168) και οι μετέπειτα εκκαθαριστικές επιχειρήσεις (150-146)

Γ. Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

1. Η επαρχιακή διοίκηση των κατακτήσεων

α. Η κατάτμηση Ανατολής και Δύσης σε επαρχίες

β. Τρόπος διοίκησης των επαρχιών

2. Η φιλολαϊκή ανατροπή των πολιτικών και θεσμικών ισορροπιών

α. Η οικονομική παράμετρος: το αγροτικό πρόβλημα

β. Η θεσμική παράμετρος: το δικαστικό ζήτημα

3. Η διαιώνιση της αποσταθεροποίησης

α. Το δικαστικό ζήτημα στο επίκεντρο της διαμάχης optimates και populares

β. Η αμφίσημη πολιτική του Μάριου και η πορεία προς τον Συμμαχικό πόλεμο

γ. Ο Συμμαχικός πόλεμος

4. Τα επιφαινόμενα ενός δομικού προβλήματος και η κατάρρευση της Respublica

α. Από τον Κίννα στον Σύλλα

β. Η καταφυγή του πολιτικού συστήματος στον Πομπήιο

γ. Η επικράτηση του Ιουλίου Καίσαρα

δ. Δίκην επιλόγου: από την Τριανδρία στο Άκτιο

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΡΧΗΔΩΝ

Ι. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Α. ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

1. Οι ανώτατοι επώνυμοι κριτές

α. Υφή και ονομασία του ανώτατου αρχοντικού αξιώματος

β. Διαχωρισμός της αρχοντικής ιδιότητας από τη στρατιωτική δι­οί­κηση

γ. Διάκριση πολιτικής ηγεσίας και ιερατείου

δ. Ανάδειξη και εξουσίες των ŠPTM BQRTHDŠT

2. Το κατεστημένο δικαστικό σώμα των κριτών

3. Τα άλλα γνωστά αρχοντικά αξιώματα

α. Άρχοντες κατώτεροι των επώνυμων κριτών και Γραμματείς

β. Ύπαρξη κοινωνικού όρου για την ανωτερότητα του «αξιωματούχου»

Β. ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥ­ΛΙΟ

1. Το σώμα των πρεσβυτέρων

α. Οι «παλαιοί» της πόλης

β. Αρμοδιότητες

2. Ο εσωτερικός κύκλος: το τριακονταμελές συμβούλιο

Γ. Η ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΑΡΧΙΕΣ

1. Οι «πύλες»

α. Προσδιορισμός

β. Οι εξουσίες της λαϊκής συνέλευσης

2. Οι πενταρχίες

Δ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1. Ιδιοσυστατικά χαρακτηριστικά

2. Η εξέλιξη από τον 3ον στον 2ον αιώνα

α. Η περιγραφή του Αριστοτέλη

β. Η προσέγγιση του Πολυβίου

ΙΙ. ΟΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΗ ΕΞΕ­ΛΙΞΗ

Α. Η ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟ­ΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

1. Το φοβικό σύνδρομο της επιβολής μοναρχικής εξουσίας

2. Οι συνθήκες της Καρχηδόνας με τη Ρώμη

α. Τα διαδοχικά στάδια

β. Τα κείμενα

Β. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΡΚΙΔΩΝ: ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1. ῾Abdmilqart Baraq

α. Από τη στρατηγία στη Σικελία στην πολιτική αρένα της Καρχηδόνας

β. Η πρόσδοση διαστάσεων αυτοκρατορίας: ο έλεγχος της Ιβηρικής χερσονήσου

2. Ḥonniba‘al, και η στρατηγική του έναντι της Ρώμης

α. Η πολιτική της πειθούς προς τους Ιταλούς

β. Από τη συμφωνία συμμαχίας με τη Μακεδονία στην ήττα

3. Ηonniba᾽al šoupheṭ bar Quarṭhadašt: τα μεταρρυθμιστικά μέτρα υπέρ του λαού

α. Θεσμικές μεταβολές σε φιλολαϊκή κατεύθυνση

β. Η δημοσιονομική αναδιάρθρωση, πλήγμα κατά της οικονομικής ολιγαρχίας

γ. Η διαφυγή και το τέλος του Αννίβα

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ

1. Η τελευταία γενιά πριν από την πτώση

α. Τα διλήμματα της ανάγκης

β. Η ραγδαία διολίσθηση στη βία

2. «Η Καρχηδόνα έληξε»

α. Η ρωμαϊκή επίθεση

β. Η ισοπέδωση της πόλης

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΓΕΓΟΝOΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ

Συνθετικά πονήματα γενικότερης υφής

Ελληνιστικές κρατικές οντότητες

Ρώμη

Καρχηδών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

I. Ευρετήριο προσώπων και θεοτήτων

II. Ευρετήριο εθνών και πληθυσμιακών ομάδων

III. Ευρετήριο τοπονυμίων

IV. Ευρετήριο πραγμάτων και εννοιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

I. Αιτωλική Συμπολιτεία, Αχαϊκή Συμπολιτεία και Ηπειρωτών Κοινόν περί το 200 π.Χ.

II. Η Αχαϊκή Συμπολιτεία, από το 190 π.Χ.

III. Τα ελληνιστικά βασίλεια περί το 260 π.Χ.

IV. Η διάταξη των αποικιών της Ρώμης στον Ιταλικό χώρο.

V. Εδάφη των Συμμάχων (socii) της Ρώμης περί το 200 π.Χ.

VI. Ο έλεγχος της Μεσογείου από τη ρωμαϊκή Respublica, το 44 π.Χ.

VII. Η καρχηδονιακή ηγεμονία από τον πρώτο έως τον δεύτερο πόλεμο με τους Ρωμαίους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του