Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 14η έκδ., 2013

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
Άρθρα 372-384 ΠΚ
© 2013
Συγγραφείς
Έκδοση
14η έκδ.
ISBN
978-960-445-975-9
Σελίδες
ΧΙΧ + 345
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 14η έκδ., 2013


Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 14η έκδ., 2013

Η δέκατη τέταρτη έκδοση του βιβλίου των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, έχει επεξεργαστεί τις νέες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στον χώρο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, αλλά και τις διάφορες επιστημονικές απόψεις σε θεωρία και νομολογία.

Ειδικότερα, σε αντίστοιχες παραγράφους πραγματεύεται: Κλοπή - Κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου - Υπεξαίρεση - Υφαίρεση - Ληστεία - Παρασιώπηση ανεύρεσης - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας - Ικανοποίηση του παθόντος κατ' άρθρο 384 ΠΚ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
Άρθρα 372-384 ΠΚ
© 2013
Συγγραφείς
Έκδοση
14η έκδ.
ISBN
978-960-445-975-9
Σελίδες
ΧΙΧ + 345
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 14ης έκδοσης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 12ης έκδοσης

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ

ΙΙ. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

§ 2. ΚΛΟΠΗ

Ι. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ (άρθρο 372 ΠΚ)

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1. Το αντικείμενο του εγκλήματος (ξένο, κινητό, πράγμα)

2.2. Η αφαίρεση από την κατοχή άλλου

2.2.1. Έννοια της κατοχής

2.2.2. Η πράξη της αφαίρεσης

3. Υποκειμενική υπόσταση

4. Απόπειρα - Συμμετοχή

5. Ζητήματα συρροής

6. Η κατ’ εξακολούθηση κλοπή

7. Ποινική κύρωση

8. Δικονομικά θέματα

ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΛΟΠΗΣ

1. Η απλώς διακεκριμένη μορφή (άρθρο 372 § 1 β΄)

2. Οι κακουργηματικές μορφές κλοπής του άρθρου 374 ΠΚ

2.1. Τα επί μέρους εγκλήματα

2.2. Ειδικά θέματα

3. Άλλες διακεκριμένες μορφές κλοπής

3.1. Κλοπή σε βάρος του Δημοσίου

3.2. Ζωοκλοπή

3.3. Κλοπή μνημείων

3.4. Κλοπή στρατιωτικών πραγμάτων (άρ. 147 ΣΠΚ)

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΛΟΠΗΣ (άρθρο 377 ΠΚ)

§ 3. ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 377 § 1 εδ. β΄ ΠΚ

ΙV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

V. ΠΟΙΝΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

§ 4. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Ι. Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 375 § 1 α΄ ΠΚ)

1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1. Τα στοιχεία του εγκλήματος

1.2. Η πράξη της ιδιοποίησης

2. Υποκειμενική υπόσταση

3. Απόπειρα - Συμμετοχή

4. Θέματα συρροής

5. Ποινική κύρωση - Δικονομικά θέματα

ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

1. Η απλώς διακεκριμένη μορφή (375 § 1 β΄ ΠΚ)

2. Η κακουργηματική υπεξαίρεση (375 § 1 γ΄ και § 2 ΠΚ)

3. Ειδικές (διακεκριμένες) υπεξαιρέσεις

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 377 ΠΚ)

§ 5. ΥΦΑΙΡΕΣΗ

§ 6. ΛΗΣΤΕΙΑ

Ι. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Ληστεία με στενή έννοια

2. Οι άλλες μορφές ληστείας

2.1. Ληστρική εκβίαση

2.2. Ληστρική κλοπή

ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

IV. ΑΠΟΠΕΙΡΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

VI. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

VII. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

1. Ληστεία από δράστη με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (380 § 1β΄ ΠΚ)

2. Ληστεία με όπλα (380 § 1β΄ και § 2γ΄ ΠΚ)

3. Ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα (380 § 2β΄ ΠΚ)

4. Ληστεία διακρινόμενη εκ του αποτελέσματος (380 § 2α΄ ΠΚ)

5. Ληστεία σε βάρος του Δημοσίου

§ 7. ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

§ 8. ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΘΟΡΑΣ (άρθρο 381 § 1 ΠΚ)

1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1. Φύση και στοιχεία του εγκλήματος

1.2. Η αξιόποινη συμπεριφορά

2. Υποκειμενική υπόσταση

3. Απόπειρα

4. Θέματα συρροής

5. Λοιπά θέματα

ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΘΟΡΑΣ

1. Οι περιπτώσεις του άρθρου 382 ΠΚ

2. Ειδικές περιπτώσεις διακεκριμένης φθοράς

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΘΟΡΑΣ

§ 9. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 384 ΠΚ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού