Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2020)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2020)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2020)

Από τα περιεχόµενα

Μελέτες

Αθ. Πανταζόπουλος, Υπερνοµοθετικά θεµέλια της αίτησης εξαίρεσης και αµεροληψία δικαστηρίου επί άσκησης διαδοχικώς δικαιοδοτικών καθηκόντων από τον δικαστή στην ίδια υπόθεση (Με αφορµή την ΑΠ 159/2020), σ. 233

Ευ. Ασηµακοπούλου, Η µη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος (reformatio in pejus) στην πολιτική δίκη: οριοθέτηση εφαρµογής της διάταξης 536 ΚΠολΔ, σ. 241

Γνωµοδοτήσεις

Γ. Διαµαντόπουλος, Εκτέλεση διαταγής πληρωµής, που ακυρώθηκε εκ των υστέρων, και αξίωση αποζηµίωσης, κατ’ άρθρο 940 ΚΠολΔ, σ. 251

Π. Κολοτούρος, Δεδικασµένον διά το προδικαστικόν ζήτηµα ουσιαστικής και δικονοµικής εννόµου συνεπείας, σ. 266

Νοµολογία

Αµετάκλητη ακύρωση ήδη εκτελεσθείσας διαταγής πληρωµής· αξίωση αποζηµίωσης κατ’ άρθ. 940 § 1 ΚΠολΔ, ΟλοµΑΠ 5/2020, σ. 278

Επιταγή πραγµατικής επίδοσης εισαγωγικού δίκης δικογράφου κατά τον καν. 1348/2000· ζητήµατα, ΑΠ 1130/2017 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 284

Στο υποχρεωτικό χρονικό διάστηµα των 7 µηνών για τη διενέργεια του πλειστηριασµού (954 § 2 ΚΠολΔ) δεν συµπεριλαµβάνεται ο Αύγουστος, ΜΠρΑθ 1057/2019 (παρατ. Ν. Κατηφόρης) σ. 294

Η έννοια του καταναλωτή σε συµβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 17 § 1 Καν. Βρυξέλλες Ια, ΔΕΕ της 3.10.2019, Jana Petruchová κατά FIBO Group Holdings Limited (παρατ. Ευ. Βασιλακάκης), σ. 307

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Επικαιρότητα

217 Πρακτικά Συνεδριάσεως της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας της 26ης Ιουνίου 2020 επί τη αποχωρήσει από το δικαστικό σώµα του Προέδρου του, κ. Αθανασίου Ράντου

225 Πάρις Σ. Αρβανιτάκης/Καλλιόπη Θ. Μακρίδου, Η ηµιτελής τροποποίηση ως προς την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια (Στο πλαίσιο των εργασιών της από 6.5.2020 νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ)

Μελέτες

233 Αθανάσιος Π. Πανταζόπουλος, Υπερνοµοθετικά θεµέλια της αίτησης εξαίρεσης και αµεροληψία δικαστηρίου επί άσκησης διαδοχικώς δικαιοδοτικών καθηκόντων από τον δικαστή στην ίδια υπόθεση (Με αφορµή την ΑΠ 159/2020)

241 Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Η µη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος (reformatio in pejus) στην πολιτική δίκη: οριοθέτηση εφαρµογής της διάταξης 536 ΚΠολΔ

Γνωµοδοτήσεις

251 Γεώργιος Ν. Διαµαντόπουλος, Εκτέλεση διαταγής πληρωµής, που ακυρώθηκε εκ των υστέρων, και αξίωση αποζηµίωσης, κατ’ άρθρο 940 ΚΠολΔ

266 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Δεδικασµένον διά το προδικαστικόν ζήτηµα ουσιαστικής και δικονοµικής εννόµου συνεπείας

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

278 ΟλοµΑΠ 5/2020, Αµετάκλητη ακύρωση ήδη εκτελεσθείσας διαταγής πληρωµής· αξίωση αποζηµίωσης κατ’ άρθ. 940 § 1 ΚΠολΔ

284 ΑΠ 1130/2017 Τµ. Α2, Επιταγή πραγµατικής επίδοσης εισαγωγικού δίκης δικογράφου κατά τον καν. 1348/2000· ζητήµατα, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

290 ΑΠ 159/2020 Τµ.Α1, Εξαίρεση δικαστή που έχει ήδη αποφανθεί σε άλλη δίκη επί του αυτού βιοτικού συµβάντος· αίτηση αναστολής εκτελέσεως και αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης εµπίπτουν στην περίπτωση αυτή

294 ΜΠρΑθ 1057/2019, Στο υποχρεωτικό χρονικό διάστηµα των 7 µηνών για τη διενέργεια του πλειστηριασµού (954 § 2 ΚΠολΔ) δεν συµπεριλαµβάνεται ο Αύγουστος, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

298 ΜΠρΑµαλ 131/2018, Για την έγκυρη λήψη ένορκης βεβαίωσης απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου και στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µετά τον 4335/2015, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

307 ΔΕΕ της 3.10.2019, Jana Petruchová κατά FIBO Group Holdings Limited, Η έννοια του καταναλωτή σε συµβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 17 § 1 καν. Βρυξέλλες Ια, παρατ. Ευάγγελου Βασιλακάκη

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού