Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 4 (2022)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 4 (2022)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2022
Αριθμός τεύχους
4
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Άρθρα

Ε. Καρδούλια

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της στον τομέα του τουρισμού

Σ. Βανέζου

Το συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών τύπου σύμφωνα με την Οδηγία για την ψηφιακή ενι-αία αγορά (άρθρο 15)

Π. Τοπαλνάκος

Γυναικοκτονία και Ποινικό Δίκαιο: Μία άδηλη διαδρομή στο πεδίο του αδίκου και της ενοχής

Β. Φασούλης

Τα μη νομοθετικά μέτρα εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επισκόπηση Νομολογίας

- ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2022)
- ΕΔΔΑ (Αύγουστος – Οκτώβριος 2022)
Σχολιασμένη Νομολογία
Απαγόρευση απέλασης αλλοδαπού για λόγους υγείας
Περιβάλλον και προστασία της ιδιωτικής ζωής: η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου δικαι-ωμάτων του ανθρώπου
Διορισμός υπαλλήλου βάσει δολίως υποβληθέντων πλαστών δικαιολογητικών
Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών