Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2022)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2022 που κυκλοφορεί:

De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021, του Στ. Πανταζόπουλου, σ. 1601

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδεί­ξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές, του Γ. Πλαγάκου, σ. 1608

Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας, του Θ. Καζαζάκη, σ. 1623

Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών, του Αλ. Κριτσίκη, σ. 1647

Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους, της Π. Φύτρου, σ. 1652

ΟλΑΠ 7/2022: Παραγραφή εν επιδικία (261 ΑΚ). Διαχρονικό δίκαιο. Αντισυνταγματικότητα, σ. 1704

ΟλΑΠ 9/2022: Αρχή αναλογικότητας. Άρθ. 12 § 5 περ. 1α ν. 1337/1983 ως προς τις συνέπειες μη υποβολής πιστοποιητικού ιδιοκτησίας κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας, σ. 1707

ΑΠ 766/2021: Προσβολή προσωπικότητας ΑΕ. Απεργία και Μποϊκοτάζ (Παρατ. Ι. Σπυριδάκη), σ. 1749

ΑΠ 207/2022: Αδίκημα άρθ. 30 § 1 ν. 4251/2014, για παράνομη είσοδο αλλοδαπών (Σημ. Αντ. Αλαπάντα), σ. 1809

ΑΠ 971/2022: Μη εφαρμογή άρθ. 43 π.δ. 34/1995 στις νέες εμπορικές μισθώσεις. Πότε εφαρμόζεται η τρίμηνη προθεσμία του άρθ. 13 ν. 4242/2014 (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 1743

ΜΕφΑθ 1061/2022: Δικαστική λύση ΑΕ σε περίπτωση μη υποβολής για καταχώριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον δύο ετών (Παρατ. Σ. Κόκκινου), σ. 1759

ΜΠρΧαλκιδ 93/2021: Ειδικό καθεστώς μετοχίων Αγ. Όρους (Παρατ. Αν. Νικόπουλου), σ. 1780

ΜΠρΧαν 152/2021: Μορφές συνεπιμέλειας μετά την εισαγωγή του ν. 4800/2021 (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1799

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2022
Αριθμός τεύχους
6
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Στ. Πανταζόπουλος: De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021

1608 Γ. Πλαγάκος: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδείξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές

1623 Θ. Καζαζάκης: Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας

1647 Αλ. Κριτσίκης: Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών

1652 Π. Φύτρου: Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1678 Μ. Βηλαράς/Η. Σουφλερός: Μεταβίβαση επιχείρησης και τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βάσει της οδηγίας 2001/23/ΕΚ και του Π.Δ. 178/2002

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1695 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1717 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1753 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1774 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1806 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1816 Γιάν. Ευαγγελάτος: Η τυπολατρία ως φραγμός στην απονομή του Δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1825 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1828 Ευρετήριο σχολίων

1830 Βιβλιοπαρουσιάσεις

1831 Αλφαβητικό ευρετήριο

1915 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Στ. Πανταζόπουλος: De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021

Γ. Πλαγάκος: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδείξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές

Θ. Καζαζάκης: Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας

Αλ. Κριτσίκης: Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών

Π. Φύτρου: Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ. Βηλαράς/Η. Σουφλερός: Μεταβίβαση επιχείρησης και τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βάσει της οδηγίας 2001/23/ΕΚ και του π.δ. 178/2002…

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιάν. Ευαγγελάτος: Η τυπολατρία ως φραγμός στην απονομή του Δικαίου

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών