Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2023)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2023)

Το Σύνταγµα, ως προϊόν της ιστορίας, είναι µια «εξελικτική έννοια». Στο ανά χείρας τεύχος της ΕφηµΔΔ, ο Ευ. Βενιζέλος συµπυκνώνει τον προβληµατισµό του για τη µετεξέλιξη της έννοιας του Συντάγµατος στην εποχή του πολυεπίπεδου συνταγµατισµού στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία κατά τον συγγραφέα παίρνει τη µορφή ενός «επαυξηµένου Συντάγµατος» (Επικαιρότητα, σ. 602).

Στο παρόν τεύχος δηµοσιεύονται επίσης µελέτες για τον θεσµό των Ανεξάρτητων Αρχών ως θεµελιώδους στοιχείου της ευρωπαϊκής έννοιας του Κράτους Δικαίου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 640), για τη νοµική φύση της δηµόσιας υπηρεσίας ύδρευσης, υπό το φως της πρόσφατης νοµολογίας του ΣτΕ για τις δυνατότητες και τα όρια της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 619), για την αστική ευθύνη του Κράτους σε οικονοµικές, κοινωνικές ή άλλες καταστάσεις κρίσεων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 650), για τη διάκριση των δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων του ΕλΣυν και του ΣτΕ στις διαφορές που προκύπτουν από την επιβολή µέτρων δηµοσιονοµικής διόρθωσης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 664), για την έκταση της ελεγκτικής αρµοδιότητας του ΕΣΡ σε παρόχους τηλεοπτικού τύπου υπηρεσιών µέσω του internet (Μελέτες-Απόψεις, σ. 675)· και για την ανάδυση του «δικαίου της κλιµατικής αλλαγής» (Μελέτες-Απόψεις, σ. 688).

Τέλος, στο τεύχος αυτό, ο Ν. Αλιβιζάτος γράφει για τη γένεση και τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού συνταγµατισµού (Βιβλιοπαρουσιάσεις, σ. 701).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2023
Αριθμός τεύχους
6
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

601 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

602 Η µετεξέλιξη της έννοιας του Συντάγµατος – Το «επαυξηµένο Σύνταγµα», του Ευ. Βενιζέλου

Νοµοθεσία

612 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

614 ΣτΕ Ολ. 1828/2023: Συνταγµατικότητα του άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απερρίφθη για τυπικό λόγο (µη υπογραφή του δικογράφου από δικηγόρο) (Σχόλιο: Ι. Καστανάς)

Μελέτες - Απόψεις

619 Η δηµόσια υπηρεσία ύδρευσης: µια ιδιαίτερη δηµόσια υπηρεσία, της Π. Μουζουράκη

640 Οι «Ανεξάρτητες Αρχές» ως αναπόσπαστο τµήµα του ενωσιακού δικαιοκρατικού κεκτηµένου, του Α. Μεταξά

650 Διακυµάνσεις της κρατικής ευθύνης σε περιόδους κρίσεων, του Ι. Μαθιουδάκη

664 H δικαιοδοσία εκδίκασης διαφοράς δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε βάρος τελικού δικαιούχου επωφεληθέντος από διάθεση ενωσιακών πόρων: Σκέψεις µε αφορµή τον διάλογο µεταξύ Συµβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Στ. Μαυρίδη

675 Η έκταση της ελεγκτικής αρµοδιότητας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επί των νέων µέσων. Οι προδικαστικές παραποµπές στις ΔΕΕ C-555/23 (ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ) και C-556/23 (ZOUGLA GR AE), του Γ. Αναγνωσταρά

688 Το Δίκαιο για την κλιµατική αλλαγή ως νέα κατηγορία του Δηµοσίου Δικαίου;, του Π. Γαλάνη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

701 Σπύρος Βλαχόπουλος/Βασιλική Χρήστου/Μανόλης Κούµας (επιµ.): Η γένεση του ελληνικού συνταγµατισµού. Η ελληνική συνταγµατική ιστορία κατά τα επαναστατικά και µετεπαναστατικά χρόνια, από Ν. Αλιβιζάτο

Ευρετήρια

707 Ευρετήριο Συγγραφέων

712 Ληµµατικό Ευρετήριο

717 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών