Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2019)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2019:

Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων και η ΔΠρΘεσ 3017/2018

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των Ανεξάρτητων Αρχών ΣτΕ και ΕΣΡ

Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών

Αλλοδαπά δικαστήρια

Conseil constitutionnel

Ο δικαστικός έλεγχος των δημοψηφισμάτων

Περιβαλλοντική αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Έλεγχος του «πόθεν έσχες»

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ Ολ. 1320/2019: Η επιλογή ασφαλιστικού φορέα ως υποχρεωτικού δεν ισχύει για ασφαλισμένους ΟΓΑ

ΣτΕ Ολ. 1304/2019: Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων

ΣτΕ 2374/2018 Τμ. Γ΄: Συνταγματική η διαδικασία ανάδειξης σημαιοφόρων μαθητικών παρελάσεων με κλήρωση

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

281 Εκδοτικό Σηµείωµα

Νοµοθεσία

282 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

ΔΕΕ

283 ΔΕΕ 7.5.2019, C-431/17, Μοναχός Ειρηναίος κατά Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών [Αντίθετη στο δίκαιο της ΕΕ εθνική ρύθµιση που απαγορεύει την εγγραφή µοναχού ως δικηγόρου στα µητρώα του οικείου συλλόγου] (Σχόλιο: Ι. Καστανά)

Αλλοδαπά Δικαστήρια

290 Conseil constitutionnel, Απόφαση No 2019-1 RIP της 9ης Μαΐου 2019 [Διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος διαµοιρασµένης πρωτοβουλίας] (Σχόλιο: Απ. Βλαχογιάννης)

304 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 1320/2019: Η επιλογή ασφαλιστικού φορέα ως υποχρεωτικού δεν ισχύει για ασφαλισµένους του ΟΓΑ. Παραποµπή στο ΑΕΔ λόγω αντίθετης νοµολογίας του ΑΠ, σ. 304 • ΣτΕ Ολ. 1304/2019: Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, σ. 305 • ΣτΕ 732/2019 Τµ. Β΄: 5ετής παραγραφή της εξουσίας του Δηµοσίου προς επιβολή φόρου & παραγραφή δικαιώµατος κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, σ. 308 • ΣτΕ 623/2019 Τµ. Α΄: Προϋποθέσεις υποβολής προδικαστικού ερωτήµατος του ν. 3900/2010, σ. 311 • ΣτΕ 589/2019 Τµ. Β΄: Δικαίωµα δικαστικής προστασίας & παύση ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης ακύρωσης, σ. 312 • ΣτΕ 2374/2018 Τµ. Γ΄: Συνταγµατική η διαδικασία ανάδειξης σηµαιοφόρων µαθητικών παρελάσεων ανεξαρτήτως βαθµολογίας των συµµετεχόντων στην κλήρωση, σ. 313 • ΤρΔΕφΑθ 11/2019: Πληµµελής αιτιολογία πράξης κήρυξης αναδάσωσης, σ. 316 • ΔΕφΠειρ Ν15/2019: Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης λόγω κινδύνου δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης, ήτοι διακινδύνευσης βιοπορισµού του εκκαλούντος, σ. 317 • ΤρΔΠρΑθ 7484/2019: Επί φορολογικών υποθέσεων επιτρέπεται µόνο το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής, σ. 318 • ΤρΔΠρΑθ 572/2019: Απόρριψη αδείας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους (µακρά απουσία από τη Χώρα & διακοπή δεσµών µε αυτή προ της υποβολής της αίτησης), σ. 319 • ΔΠρΑθ 1620/2018: Μερική αναστολή προσωρινού αποκλεισµού παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΠΥ, συντρεχόντων λόγων δηµοσίου συµφέροντος, σ.

Μελέτες - Απόψεις

323 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης κεραιών βάσης (άρθρο 8 του ν. 4014/2011), του Γ. Μπάλια

337 Οι αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης µέσα από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας: τοµείς βασικών αποκλίσεων, του Γ. Αναγνωσταρά

348 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, του Στ. Πετροπουλάκου

356 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξαρτήτων αρχών: τα πεπραγµένα της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, του Γ. Νικολόπουλου

365 Επισκόπηση της τηρητέας διαδικασίας ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων «πόθεν έσχες»: από τον ν. 4351/1964 έως τον ν. 4571/2018, της Α. Τσινασλανίδου

372 Ο συγκεκριµένος έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων και της συµβατότητάς τους µε την ΕΣΔΑ ως έλεγχος της εφαρµογής του νόµου. Σκέψεις µε αφορµή την ΔΠρΘεσ 3037/2018, του Κ. Βατάλη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

382 Χρυσούλα Μουκίου: Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιµότητα στις Δηµόσιες Συµβάσεις. Η σταδιακή αφοµοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δηµοσίων Συµβάσεων, από Κ. Στεφάνου

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού