Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Διοικητική Δίκη, 3 (2021)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Διοικητική Δίκη, 3 (2021)


Διοικητική Δίκη, 3 (2021)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021:

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆ιον. Φιλίππου: Ερµηνευτικά ζητήµατα της απαγόρευσης των υπαίθριων συναθροίσεων (Άρθρο 11 Συντ.), σ. 353
Ν. Σοϊλεντάκης: Το ευεργέτηµα πενίας κατά τον Κ∆∆, σ. 360
Ηλ. Κουβαράς: Αρκεί για µια αιτιολογηµένη απόφαση ο τυπικός υπαγωγικός συλλογισµός; Προς µια εξωστρεφή θεώρηση της νοµικής επιχειρηµατολογίας, σ. 366
Κυρ. Παπανικολάου: Ο φορολογικός χαρακτήρας των διαφορών περί επιβολής εισφοράς σε χρήµα λόγω πολεοδόµησης, σ. 377
Π. Σοϊλεντάκης: Τόκοι υπερηµερίας και τόκοι επιδικίας στη διοικητική δίκη, σ. 379
Αικ. Μικάλεφ: Οι προκλήσεις στη σχέση ποινικής και διοικητικής δικαιοδοσίας µε τη θέσπιση των ν. 4745/2020, 4764/2020 για τα φορολογικά αδικήµατα και τη λαθρεµπορία. Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, σ. 388

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Π. Λαζαράτος: Αρµοδιότητα ΕΣΡ στο ∆ιαδίκτυο, σ. 397
Ελ. Θεοχαροπούλου: Φορολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την ενδεχόµενη αµοιβή των συµβολαιογράφων σε σχέση µε την υποβολή εκ µέρους τους στην Εφορία δηλώσεων φόρου των πελατών τους, σ. 401

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣτΕ 138/2021: Άρθ. 1 § 5 ν. 861/1979. Αναθεώρηση των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισµών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 422
- Μ∆ΕφΑθ 18/2020 & Μ∆ΠρΠειρ 2437/2020: Επίδοση αγωγής (Παρατ. Επ. Τρουλινού), σ. 431
- ΣτΕ 723/2020: Επιβολή του επιτιµίου της ακοινωνησίας (Παρατ. Ελ. Παλιούρα/Γ. Γαλανόπουλου), σ. 436
- ΣτΕ 2347/2020: Ενιαίο δηµοτικό τέλος άρθ. 25 § 12 ν. 1828/1989 (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 441
- ΟλΣτΕ 44/2021: Εισαγωγή µε τυπικό νόµο ρυθµίσεων ατοµικού χαρακτήρα. Αντισυνταγµατικότητα των άρθ. 6 επ. ν. 4499/2017 για µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας (Σηµ. Ιω. Καστανά), σ. 447
- ΣτΕ 87/2020: Κεφάλαια εξωτερικού (ν.δ. 2687/1953). Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά άρθ. 2 ν. 3808/2009 (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 453
- ΣτΕ 803/2020: Αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη από τυχερά παίγνια και του ειδικού ετήσιου τέλους του ν. 2206/1994 (Παρατ. Εµµ. Γιαννακάκι), σ. 463
- ΣτΕ 2855/2020 (7µ): Παθητική νοµιµοποίηση σε διοικητική σύµβαση επί µεταβολής του συµβαλλοµένου δηµόσιου προσώπου (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά), σ. 488
- Μ∆ΕφΑθ 27/2020: Πρόστιµο για παράβαση του ν. 2518/1997 και της ΚΥΑ 1016/109/121-θ/17.7.2009 (Παρατ. Π. Γιαννακάκη), σ. 494
- ∆ΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη ∆ηµοσίου για αποζηµίωση λόγω παράνοµων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισµού για τη σύναψη διοικητικής σύµβασης (Σηµ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά), σ. 509
- ΕπΑνΣτΕ 56/2020: Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής (Παρατ. Χρ. ∆ετσαρίδη), σ. 517

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆ιον. Φιλίππου: Ερµηνευτικά ζητήµατα της απαγόρευσης των υπαίθριων συναθροίσεων (Άρθρο 11 Συντ.), σ.

Ν. Σοϊλεντάκης: Το ευεργέτηµα πενίας κατά τον Κ∆∆, σ.

Ηλ. Κουβαράς: Αρκεί για µια αιτιολογηµένη απόφαση ο τυπικός υπαγωγικός συλλογισµός; Προς µια εξωστρεφή θεώρηση της νοµικής επιχειρηµατολογίας, σ.

Κυρ. Παπανικολάου: Ο φορολογικός χαρακτήρας των διαφορών περί επιβολής εισφοράς σε χρήµα λόγω πολεοδόµησης, σ.

Π. Σοϊλεντάκης: Τόκοι υπερηµερίας και τόκοι επιδικίας στη διοικητική δίκη, σ.

Αικ. Μικάλεφ: Οι προκλήσεις στη σχέση ποινικής και διοικητικής δικαιοδοσίας µε τη θέσπιση των ν. 4745/2020, 4764/2020 για τα φορολογικά αδικήµατα και τη λαθρεµπορία. Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, σ.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Π. Λαζαράτος: Αρµοδιότητα ΕΣΡ στο ∆ιαδίκτυο, σ.

Ελ. Θεοχαροπούλου: Φορολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την ενδεχόµενη αµοιβή των συµβολαιογράφων σε σχέση µε την υποβολή εκ µέρους τους στην Εφορία δηλώσεων φόρου των πελατών τους, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 138/2021: Άρθ. 1 § 5 ν. 861/1979. Αναθεώρηση των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισµών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 18/2020 & Μ∆ΠρΠειρ 2437/2020: Επίδοση αγωγής (Παρατ. Επ. Τρουλινού), σ.

- ΣτΕ 723/2020: Επιβολή του επιτιµίου της ακοινωνησίας (Παρατ. Ελ. Παλιούρα/Γ. Γαλανόπουλου), σ.

- ΣτΕ 2347/2020: Ενιαίο δηµοτικό τέλος άρθ. 25 § 12 ν. 1828/1989 (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

- ΟλΣτΕ 44/2021: Εισαγωγή µε τυπικό νόµο ρυθµίσεων ατοµικού χαρακτήρα. Αντισυνταγµατικότητα των άρθ. 6 επ. ν. 4499/2017 για µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας (Σηµ. Ιω. Καστανά), σ.

- ΣτΕ 87/2020: Κεφάλαια εξωτερικού (ν.δ. 2687/1953). Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά άρθ. 2 ν. 3808/2009 (Παρατ. Γρ. Μέ-ντη), σ.

- ΣτΕ 803/2020: Αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη από τυχερά παίγνια και του ειδικού ετήσιου τέλους του ν. 2206/1994 (Παρατ. Εµµ. Γιαννακάκι), σ.

- ΣτΕ 2855/2020 (7µ): Παθητική νοµιµοποίηση σε διοικητική σύµβαση επί µεταβολής του συµβαλλοµένου δηµόσιου προσώπου (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 27/2020: Πρόστιµο για παράβαση του ν. 2518/1997 και της ΚΥΑ 1016/109/121-θ/17.7.2009 (Παρατ. Π. Γιαννακάκη), σ.

- ∆ΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη ∆ηµοσίου για αποζηµίωση λόγω παράνοµων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέρ-γειας διαγωνισµού για τη σύναψη διοικητικής σύµβασης (Σηµ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά), σ.

- ΕπΑνΣτΕ 56/2020: Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής (Παρατ. Χρ. ∆ετσαρίδη), σ.

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού