Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2020)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2020)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2020)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

201 Editorial

Μελέτες

203 Άγγελος Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

253 Άννα Τσέτουρα, Ρομά και κοινωνική προστασία. Η ανάδειξη της σημασίας των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων

275 Θάνος Μπούρλος, Οι ευπαθείς απέναντι στον κορωνοϊό ομάδες υπό το φως της κοινωνικής ασφάλισης

288 Συνήγορος του Πολίτη (Πόρισμα), Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης (άρθρο 7 ν. 4387/2016) και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα (άρθρο 93 ν. 4387/2016)

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

306 ΣτΕ 254/2020 Τμ.Α΄: Παράλληλη ασφάλιση - Νέοι ασφαλισμένοι - Αίτημα απαλλαγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να γίνει υπαγωγή αποκλειστικά στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ (Παρατ. Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου)

318 ΣτΕ 2376/2019 Τμ.Α΄: Μέτρα ειδικής φροντίδας των πολυτέκνων και των μελών των πολύτεκνων οικογενειών (Παρατ. Α. Στεργίου)

326 ΣτΕ 2124/2019 Τμ.Α΄: Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Η κάθε επιμέρους πλημμέλεια δεν συνιστά αυτοτελή και διακεκριμένη παράβαση που επισύρει ιδιαίτερο πρόστιμο

333 ΣτΕ 505/2020 Τμ.Α΄: Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από ασφαλισμένους που είναι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίον οι εν λόγω ασφαλισμένοι έλαβαν σύνταξη αναπηρίας (Παρατ. Α. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

341 ΔΠρΤρικ Α145/2018: Ατυχήματα διαδρομής (Παρατ. Α. Λιτοσελίτη)

348 ΔΕφΑθ 699/2019: Αναζήτηση αχρεώστητων παροχών - Χαρακτηρισμός «διπλοσυνταξιούχου»

358 ΔΠρΘεσ 7609/2019: Θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τον Επιθεωρητή Εργασίας ως εργαζόμενος, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

364 ΔΕφΘεσ Α147/2019: Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (Παρατ. Α. Στεργίου)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

372 Α. Στεργίου, Σ. Ρομπόλης, Β. Μπέτσης, Αφιέρωμα στην υγειονομική κρίση Covid-19: η εκ νέου ανακάλυψη του κοινωνικού κράτους

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

393 Ιανουάριος - Μάιος 2020, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού