Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2015

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-313-9
Σελίδες
XV + 526
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2015


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2015

Η ανά χείρας νεότερη έκδοση της Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν δυνάμει των Ν. 4111/2013, 4155/2013, 4156/2013, 4194/2013, 4233/2014, 4250/2014, 4262/2014, 4281/2014, 4308/2014, 4316/2014 και 4324/2015 και ειδικότερα

α) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας με τους Ν. 4155/2013 και 4156/2013, του Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συ­ναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις») που κατήργησε την πλειονότητα των άρθρων 90 επ. κ.ν. 2190/1920 αλλά και του Ν. 4324/2015,

β) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4111/2013, 4156/2013, 4281/2014, 4250/2014, 4308/2014, 4316/2014,

γ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους
Ν. 4155/2013 και 4308/2014,

δ) στο δίκαιο του γενικού εμπορικού μητρώου με τους Ν. 4155/2013, 4233/2014, 4250/2014 και 4281/2014, και

ε) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με τους Ν. 4155/2013 και 4262/2014.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-313-9
Σελίδες
XV + 526
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IV. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

V. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού