Διαιτησία, 4 (2019)


Διαιτησία, 4 (2019)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2019:

Μελέτες
Αντ. Τσαβδαρίδης, Ανατέµνοντας το εφαρµοστέο δίκαιο επί της αντικειµενικής ­διαιτητευσιµότητας, σ. 429

Ι. Φιλιώτης, Η συµµετοχή τρίτων στη διαιτησία, σ. 470

Νομολογία
ΕφΠειρ 28/2017: Για την αναγνώριση στην Ελλάδα του δεδικασµένου αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε χώρα που έχει κυρώσει τη ­ΣυµβΝΥ δεν απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας, παρατ. Δ. Αποστολίδου,

σ. 488

ΠΠρΑθ 830/2018: Δέσµευση τρίτου από ρήτρα διαιτησίας σε σύµβαση υπέρ τρίτου, σ. 518

ΠΠρΑθ 1575/2020: Εφαρµοστέο δίκαιο επί σύµβασης διαιτησίας ως προς τον τύπο, το περιεχόµενο και το εύρος αυτής, σ. 535

BGH, Beschluss vom 18.7.2019 – ZB 90/18: Προσβολή δικαιώµατος δικαστικής ακρόασης ως λόγος ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, παρατ. Εµµ. Μαυραντωνάκη, σ. 556

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
4
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Μελέτες

429 Αντ. Τσαβδαρίδης, Ανατέµνοντας το εφαρµοστέο δίκαιο επί της αντικειµενικής διαιτητευσιµότητας

470 Ι. Φιλιώτης, Η συµµετοχή τρίτων στη διαιτησία

Νομολογία

488 ΕφΠειρ 28/2017: Για την αναγνώριση στην Ελλάδα του δεδικασµένου αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε χώρα που έχει κυρώσει τη ΣυµβΝΥ δεν απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας, παρατ. Δ. Αποστολίδου

518 ΠΠρΑθ 830/2018: Δέσµευση τρίτου από ρήτρα διαιτησίας σε σύµβαση υπέρ τρίτου

535 ΠΠρΑθ 1575/2020: Εφαρµοστέο δίκαιο επί σύµβασης διαιτησίας ως προς τον τύπο, το περιεχόµενο και το εύρος αυτής

556 BGH, Beschluss vom 18.7.2019 – ZB 90/18: Προσβολή δικαιώµατος δικαστικής ακρόασης ως λόγος ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, παρατ. Εµµ. Μαυραντωνάκη

565 Περιεχόµενα έτους

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών