Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Διαιτησία, 3 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2018
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Διαιτησία, 3 (2018)


Διαιτησία, 3 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2018:

Μελέτες

Κ. Καλαβρός, Η νοµιµοποίηση για άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σ. 305

Κ. Μακρίδου, Έλεγχος της διαιτητικής συµφωνίας από τα πολιτικά δικαστήρια και παραποµπή στη διαιτησία, σ. 318

Στ. Αγγούρα/Αθ. Καστανίδης, Το πρόβληµα των «παθολογικών» ρητρών στη διεθνή εµπορική διαιτησία, σ. 336

Γνωμοδότηση

Ν. Νίκας, Διαιτητική συµφωνία· δέσµευση και της µη συµβαλλόµενης σ’ αυτή µητρικής εταιρίας, που ασκεί απόλυτο έλεγχο και επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων της θυγατρικής, που την υπέγραψε. Ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 283 και 246 ΚΠολΔ στη διαιτητική διαδικασία. Επίδραση της πτωχεύσεως στη διαιτητική διαδικασία, σ. 344

Νομολογία

ΑΠ 1679/2018 Τµ.Α2: Ο προσθέτως παρεµβαίνων στη διαιτητική δίκη παραδεκτά βάλλει µε αγωγή ακύρωσης κατά της διαιτητικής απόφασης διότι καταλαµβάνεται από την ενέργεια της παρέµβασης, σ. 365

ΜΕφΑθ 801/2018: Η δεσµευτικότητα της διαιτητικής απόφασης που θα εκδοθεί αποτελεί εννοιολογικό γνώρισµα της διαιτητικής συµφωνίας, παρατ. Π. Γιαννόπουλου, σ. 416

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2018
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

¢ Μελέτες

305 Κ. Καλαβρός, Η νοµιµοποίηση για άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης

318 Κ. Μακρίδου, Έλεγχος της διαιτητικής συµφωνίας από τα πολιτικά δικαστήρια και παραποµπή στη διαιτησία

336 Στ. Αγγούρα/Αθ. Καστανίδης, Το πρόβληµα των «παθολογικών» ρητρών στη διεθνή εµπορική διαιτησία

¢ Γνωμοδότηση

344 Ν. Νίκας, Διαιτητική συµφωνία· δέσµευση και της µη συµβαλλόµενης σ’ αυτή µητρικής εταιρίας, που ασκεί απόλυτο έλεγχο και επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων της θυγατρικής, που την υπέγραψε. Ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 283 και 246 ΚΠολΔ στη διαιτητική διαδικασία. Επίδραση της πτωχεύσεως στη διαιτητική διαδικασία

¢ Νομολογία

365 ΑΠ 1679/2018 Τµ.Α2: Ο προσθέτως παρεµβαίνων στη διαιτητική δίκη παραδεκτά βάλλει µε αγωγή ακύρωσης κατά της διαιτητικής απόφασης διότι καταλαµβάνεται από την ενέργεια της παρέµβασης

373 ΑΠ 517/2016 Τµ.Α2: Το κρατικό δικαστήριο κατά τον έλεγχο συνδροµής λόγου ακύρωσης διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης στη δηµόσια τάξη δεσµεύεται από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών

386 ΕφΑθ 3567/2017: Δεν θεµελιώνει λόγο ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης για παραβίαση του δικαιώµατος ακρόασης και ίσης µεταχείρισης η µη εφαρµογή του άρθρου 250 ΚΠολΔ περί αναβολής έως την αµετάκλητη περάτωση ποινικής δίκης

416 ΜΕφΑθ 801/2018: Η δεσµευτικότητα της διαιτητικής απόφασης που θα εκδοθεί αποτελεί εννοιολογικό γνώρισµα της διαιτητικής συµφωνίας, παρατ. Π. Γιαννόπουλου

431 ΜΠρΠειρ 30/2019: Εφαρµοστέο επί της διαιτητικής συµφωνίας δίκαιο· ζητήµατα, παρατ. Χρ. Χατζηδανδή

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού