Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-95) & Ενημερωτικό Συμπλήρωμα, τόμ. 1, 2011
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-95) & Ενημερωτικό Συμπλήρωμα
Ερμηνεία κατ' άρθρο
© 2011
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-653-6
Σελίδες
ΧΙΧ + 1223
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-95) & Ενημερωτικό Συμπλήρωμα, τόμ. 1, 2011


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-95) & Ενημερωτικό Συμπλήρωμα, τόμ. 1, 2011

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θεωρητικές απόψεις αλλά και οι τάσεις της νομολογίας, έτσι ώστε να μην αφήνεται αναπάντητο κανένα ερώτημα που απασχολεί τον νομικό της πράξης, αλλά και τον θεωρητικό. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους.
• Παρατίθεται σε κάθε άρθρο η ειδική βιβλιογραφία και οι νομοθετικές μεταβολές, ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση προηγούμενων μορφών κάθε άρθρου
• Αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις ειδικών νόμων παράλληλα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ
• Επιχειρείται σύγκριση με διατάξεις του προγενέστερου δικαίου και με τις προτάσεις του Σχεδίου του νέου ΚΠΔ Επιτροπής Μανωλεδάκη
• Παρουσιάζεται το σύνολο της δημοσιευμένης στον νομικό τύπο νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, ώστε να καθίσταται ευχερής για τον αναγνώστη η προσφυγή στην προσφορότερη για εκείνον πηγή.
• Σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με την ποινική δίκη και επηρεάζουν την ερμηνεία του εσωτερικού μας δικαίου
• Περιέχεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο διατάξεων νόμων.

Περιλαμβάνεται ενημερωτικό συμπλήρωμα τόμων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας ποινικής δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-95) & Ενημερωτικό Συμπλήρωμα
Ερμηνεία κατ' άρθρο
© 2011
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-653-6
Σελίδες
ΧΙΧ + 1223
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποινική δικαιοδοσία

Άρθρο 1: Ποινικά δικαστήρια

Άρθρο 2: Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τα ποινικά δικαστήρια

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3-13

Άρθρο 3: Πταισματοδικεία

Άρθρο 4: Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 5: Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 6: Μονομελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 7: Δικαστήρια ανηλίκων

Άρθρο 8: Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 9: Εφετείο

Άρθρο 10: Ο Άρειος Πάγος

Άρθρο 11: Διαίρεση σε τμήματα

Άρθρο 12: Δικαστικός γραμματέας

Άρθρο 13: Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 14-26

Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15: Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16: Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17: Τι πρέπει να περιέχει και πότε είναι παραδεκτή η αίτηση

Άρθρο 18: Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 19: Κοινοποίηση της αίτησης

Άρθρο 20: Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 21: Απόφαση

Άρθρο 22: Ένδικα μέσα

Άρθρο 23: Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 24: Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης

Άρθρο 25: Υποχρέωση για δήλωση των προανακριτικών υπαλλήλων

Άρθρο 26: Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινική δίωξη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 27-62

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 27: Άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 28: Ανεξαρτησία της αρχής που ασκεί τη δίωξη

Άρθρο 29: Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποι-νικής δίωξης

Άρθρο 30: Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη

Άρθρο 31: Δικαιώματα του εισαγγελέα

Άρθρο 32: Ακρόαση του εισαγγελέα

Ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 33: Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 34: Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 35: Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 36: Αυτεπάγγελτη δίωξη

Άρθρο 37: Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 38: Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Άρθρο 39: Εφαρμογή στη διοικητική και πειθαρχική δίκη

Άρθρο 40: Υποχρέωση ιδιωτών

Άρθρο 41: Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42: Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43: Έναρξη ποινικής δίωξης

Άρθρο 44: Αναβολή και αναστολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 45: Αποχή από ποινική δίωξη

Άρθρο 45Α: Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έγκληση

Άρθρο 46: Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 47: Απόρριψη της έγκλησης

Άρθρο 48: Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος

Άρθρο 49: Εφαρμογή στα πταίσματα

Άρθρο 50: Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 51: Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης

Άρθρο 52: Ανάκληση της έγκλησης

Άρθρο 53: Έξοδα σε περίπτωση ανάκλησης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άδεια για δίωξη

Άρθρο 54: Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια

Άρθρο 55: Άρνηση χορήγησης της άδειας

Άρθρο 56: Περισσότεροι κατηγορούμενοι

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δεδικασμένο

Άρθρο 57: Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 58: Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 59: Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 60: Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Άρθρο 61: Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

Άρθρο 62: Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστι-κά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Πολιτική αγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Νομιμοποίηση-Αρμοδιότητα

Άρθρο 63: Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64: Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 65: Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή

Άρθρο 66: Πολιτική αγωγή εκκρεμής σε πολιτικό δικαστήριο

Άρθρο 67: Πότε απαγορεύεται η νέα άσκηση πολιτικής αγωγής

Άρθρο 68: Άσκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 69: Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Άρθρο 70: Άσκηση πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 71: Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι στην ποινική δίκη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατηγορούμενοι

Άρθρο 72: Ιδιότητα κατηγορουμένου

Άρθρο 73: Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 74: Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου

Άρθρο 75: Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 76: Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες

Άρθρο 77: Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 78: Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο

Άρθρο 79: Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου

Άρθρο 80: Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 81: Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πολιτικώς ενάγοντες

Άρθρο 82: Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Άρθρο 83: Διατυπώσεις της δήλωσης

Άρθρο 84: Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 85: Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Άρθρο 86: Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Άρθρο 87: Αυτεπάγγελτη αποβολή

Άρθρο 88: Αποτελέσματα της αποβολής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστικώς υπεύθυνοι

Άρθρο 89: Κλήτευση

Άρθρο 90: Διατυπώσεις κλήτευσης κατά την ανάκριση

Άρθρο 91: Παρέμβαση του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 92: Διατυπώσεις της παρέμβασης

Άρθρο 93: Αν παραιτηθεί ο πολιτικώς ενάγων

Άρθρο 94: Αποβολή του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 95: Διατυπώσεις για την αίτηση αποβολής και αντιρρήσεις

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟΥ Ι

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΜΟΥ Ι

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού