Αστικό Δίκαιο / Νομική Πρακτική


Εκδόσεις 1 έως 5 από 5
Σ. Καλλίνικος, Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007, 2007
Ο Πρακτικός Δικηγορικός Φορολογικός Οδηγός αποτελεί το πιο αξιόπιστο και διεξοδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των φορολογικών και λογιστικών θεμάτων του δικηγόρου. Στα...
Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ, 2005
Το CD ROM ενημέρωσης «Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ», είναι ένα πλήρες έργο με νέα αντικείμενα, το οποίο προορίζεται να συμπληρώσει το προϊόν "Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι -...
Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 2, 2005
Έξι χρόνια μετά την επιτυχημένη έκδοση της «Πρακτικής των αστικών υποθέσεων», ενός έργου που έλειπε από το χώρο των ειδικών εκδόσεων που ασχολούνται με την πρακτική εφαρμογή...
Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι, 2001
Το cd rom "Πρακτική Αστικών Υποθέσεων 2001 " αποτελεί τον πλέον εύχρηστο, φιλικό και πρακτικό οδηγό για την Αστική Δίκη με βάση τις αρχές και τους κανόνες του Κώδικα...
Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2000
Αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα της δικηγορικής πρακτικής, με υλικό παρμένο από τη ζωή, με πραγματικά περιστατικά της καθημερινής πρακτικής νομολογιακά -...