Αρμενόπουλος, 3 (2024)


Αρμενόπουλος, 3 (2024)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2024
Αριθμός τεύχους
3
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

273 Ενεργητική νομιμοποίηση προς διεκδίκηση οφειλών από δάνεια της πρώην ‘ΑΤΕ Α.Ε.’ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΙΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

283 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

283 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

283 Ενοχικό Δίκαιο

283 ΑΠ 1737/2022, Ακυρότητα ποινικής ρήτρας που συμφωνήθηκε για την περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη χρηματικής παροχής, εφόσον υπερβαίνει το ανώτατο θεμιτό όριο του τόκου υπερημερίας, με παρατηρ. Ι. Σπυριδάκη.

286 Εμπράγματο Δίκαιο

286 ΜονΕφΘεσ 9/2023, Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών πριν την πάροδο της σχετικής προθεσμίας.

287 ΕφΘεσ 10/2023, Εξουσίες του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τη συζήτηση αγωγής διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής.

290 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

290 Εταιρικό Δίκαιο

290 ΜονΕφΘεσ 282/2023, Εκούσια έξοδος ομόρρυθμου εταίρου. Καταλληλότερη μέθοδος εκτίμησης αξίας συμμετοχής.

292 ΕφΘεσ 321/2023, Ανυπόστατη απόφαση συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ.

295 ΜονΠρΚατερίνης 491/2023, Συμψηφισμός υποχρέωσης Α.Ε. περί καταβολής μερίσματος σε μέτοχο με ανταπαίτηση κατ’ αυτού.

299 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

299 ΜονΕφΘεσ 84/2024, Η απόφαση επιχειρησιακού σωματείου για συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε κλαδική ομοσπονδία δεν ισοδυναμεί με κήρυξη διαφορετικής απεργίας.

301 ΜονΠρΡοδόπης 322/2023, Διάκριση μεταξύ πρότασης και απλής πρόσκλησης που απευθύνει ο εργοδότης προς ενδιαφερομένους για πρόσληψη.

306 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

306 ΜονΕφΑθ 53/2024, Στο διάστημα από 1-31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται εν γένει η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται έστω και εάν δεν ορίζεται ρητά και ο υπολογισμός του Αυγούστου.

315 ΜονΠρΑθ 1078/2024, Το άρθρο 732Α ΚΠολΔ δεν καταλαμβάνει αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν πριν την 1η.1.2022 ή και μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά επί αιτήσεων που είχαν ασκηθεί πριν την 1η.1.2022.

320 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

320 ΔΕΕ 30ης.03.2023, C-651/21, ECLI:EU:C:2023:277, Διεθνής δικαιοδοσία για δήλωση αποποίησης κληρονομίας στην οποία προβαίνει κληρονόμος ενώπιον δικαστηρίου του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του. Μεταγενέστερη καταχώριση της δήλωσης αποποίησης από άλλον κληρονόμο στο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους προς ενημέρωση του τελευταίου με παρατηρ. Γ.-Α. Γεωργιάδη.

326 ΜονΠρΘεσ 2274/2023, ΜονΠρΘεσ 3702/2021, ΜονΕφΑθ 381/2022, Διμερής σύμβαση Ελλάδας –Ουκρανίας.

334 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

334 ΑΠ 452/2023, Έλλειψη νόμιμης βάσης καταδικαστικής απόφασης για επικίνδυνη σωματική βλάβη ενόψει αντιφατικών παραδοχών ως προς τον κίνδυνο ζωής ή βαριάς σωματικής βλάβης.

337 ΑΠ 1042/2023, Αντιρρήσεις κατά της εκτελεστότητας μη αμετάκλητης (πλην εκτελεστής) απόφασης. Αφαίρεση χρόνου κράτησης στο πλαίσιο εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από καταγνωσθείσα ποινή για την ίδια πράξη.

340 ΜονΕφΘεσ 2103/2022, Καταδίκη για συμμορία και διευκόλυνση εισόδου παράτυπα εισερχόμενων αλλοδαπών. Αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων πρότερου σύννομου βίου και ειλικρινούς μεταμέλειας. Χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση.

342 ΠεντΕφΚακΘεσ 677/2022, Κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ, Μη απόδειξη του ύψους της προξενηθείσας ζημίας, Ανυπαρξία οικονομικών πόρων του εγκαλούντος, Αόριστες και αντιφατικές καταθέσεις, Αθωωτική κρίση.

344 ΤρΕφΚρ 18/2021, Στοιχειοθέτηση φοροδιαφυγής ως βασικού αδικήματος ενόψει καταδίκης για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, με παρατηρ. Ι. Μαυροματάκη.

347 ΣυμβΠλημΧαλ 60/2023, Μεταβολή κατηγορίας, Απόπειρα ανθρωποκτονίας, Έλλειψη ανθρωποκτόνου δόλου, Επικίνδυνη σωματική βλάβη με αθλητικό υπόβαθρο, Συνέργεια με τη μορφή της ψυχικής ενίσχυσης, Παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή μαχαιριού και φωτοβολίδας, παράνομη οπλοκατοχή, Κατοχή και χρήση αντικειμένου, που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο.

349 ΔιατΑνακρΘεσ 15/2023, Άρση κατάσχεσης αυτοκινήτου.

352 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

352 ΣτΕ 943/2023, Αποζημίωση στηριζόμενη στο άρθρο 4 παρ.5 Συντ. λόγω ζημιογόνου Κυβερνητικής πράξης.

356 ΣτΕ 1325/2023, Η τήρηση ειδικής διοικητικής διαδικασίας πρόσληψης απαιτείται και για την πρόσληψη νομικού συμβούλου στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

360 ΔιοικΠρΗρακλείου 327/2023, Η ηθική βλάβη πρέπει να εξειδικεύεται σε τι συνίσταται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 ΚΔΔ, ειδάλλως η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

369 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

369 ΔΕΕ 22.2.2024, C-491/21, WA, Υποχρέωση χορήγησης δελτίου ταυτότητας.

375 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

375 Ηθικά και Νομικά Διλήμματα στη Διοικητική Πρακτική.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ, Δ.Ν.- Δρ. Φιλ.

380 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

382 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών