Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999), 2015


Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999), 2015

Η δημοσίευση πληθώρας νομοθετημάτων κατέστησε αναγκαία την έκδοση του παρόντος ενθέτου συμπληρώματος. Η προσφυγή στο τελευταίο παρέχει στον αναγνώστη την αναγκαία νομοθετική ενημέρωση ώστε να είναι ορθή και έγκυρη η χρήση του βασικού βιβλίου στο οποίο και αναφέρεται. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, στο ένθετο συμπλήρωμα παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο του άρθρου στο οποίο γίνονται οι μεταγενέστερες νομοθετικές επεμβάσεις και όχι μόνο οι διατάξεις στις οποίες γίνονται οι σχετικές επεμβάσεις. Μάλιστα οι νέες διατάξεις για την επισήμανσή τους καταχωρούνται στο παρατιθέμενο κείμενο με σκίαση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999)
Συμπλήρωμα με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) έτους 2009
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-249-1
Σελίδες
VIII + 95
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικά - Ορισμοί

Άρθρο 2. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Σήμανση - Διαγράμμιση - Σηματοδότηση

Άρθρο 9. Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς

Άρθρο 10. Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης

Άρθρο 11. Επιγραφές - Διαφημίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Άρθρο 12. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 29. Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυ­κλο­φορίας και σήραγγες

Άρθρο 34. Στάση και στάθμευση

Άρθρο 42. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξι­κών ουσιών

Άρθρο 43. Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 46. Ακινητοποίηση οχήματος

Άρθρο 47. Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς

Άρθρο 52. Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

Άρθρο 52Α. Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων

Άρθρο 81. Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ταξινόμηση, απογραφή και θέση οχημάτων σε κυκλοφορία

Άρθρο 85. Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα

Άρθρο 88. Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 90. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Άδειες ικανότητας οδήγησης

Άρθρο 94. Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

Άρθρο 95. Ισχύς αδειών οδήγησης - Κυρώσεις

Άρθρο 96. Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων

Άρθρο 97. Άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων

Άρθρο 98. Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης

Άρθρο 99. Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος

Άρθρο 100. Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Άδειες ικανότητας οδήγησης

Άρθρο 103. Επιβολή διοικητικών μέτρων

Άρθρο 104. Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51/2012


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Περιλαμβάνεται στα πακέτα προφορών

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Το έργο «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και όλες τις λύσεις για τον εφαρμοστή του δικαίου, αποτυπώνοντας όλες τις νομολογιακές, νομοθετικές και...

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Σύγχρονα ζητήματα ανακύπτοντα από την αυξανόμενη επιρροή της κλιματικής κρίσης στο δίκαιο