ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2nd International Arbitration Forum

Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

17.10.2019 - 09:30-18:00 | Hilton Athens

 

09:00-09:30

Εγγραφή

 

09:30

Κήρυξη έναρξης του Συνεδρίου

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ετ, Υφυπουργός Δικαιοσύνης

 

Καλωσόρισμα

Δημόσιο συμφέρον και Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, Δικηγόρος

 

Εισαγωγική ομιλία

Αλέξανδρος Φεσσάς, Γενικός Γραμματέας, ICC International Court of Arbitration, Paris

"Διαιτησία, Δημόσια Τάξη και Διαφθορά"

 

10:30-11:40

Ι. Τα όρια του πεδίου εφαρμογής της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας

Προεδρεύουσα - Συντονίστρια

Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κεντρικός Εισηγητής

Γεώργιος Πετρόχειλος, Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Three Crowns, Επισκέπτης Καθηγητής των Πανεπιστημίων Fribourg και Βέρνης

"Επανακαθορίζοντας την έννοια του διαιτητεύσιμου των διαφορών"

Παρεμβάσεις και συζήτηση

Εφαρμοστέο δίκαιο στην (αντικειμενική) διαιτητευσιμότητα: από τους διαιτητές στους δικαστές μέσω της Νέας Υόρκης

Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος & επικεφαλής τομέα διαιτησίας Rokas International Law Firm, ΓΓ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διαιτησίας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία

Η διαιτητευσιμότητα διαφορών από διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες όταν έχουν ως αντικείμενο κρατικές ενισχύσεις (Υπόθεση Micula)

Πέτρος Σελέκος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Η δεκτικότητα υπαγωγής σε διαιτησία των διαφορών στο κυπριακό και αγγλικό δίκαιο

Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια University of Nicosia, Δικηγόρος

Η δεκτικότητα υπαγωγής σε διαιτησία των φορολογικών διαφορών

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διευθύνων Εταίρος και Ιδρυτής Stavropoulos & Partners Law Office

 

11:40-12:00

Διάλειμμα

 

12:00-13:10

II. Αμεροληψία και ανεξαρτησία των διαιτητών

Προεδρεύων - Συντονιστής

Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Κεντρικός Εισηγητής

Christoph Müller, Καθηγητής Νομικής Σχολής University of Neuchâtel, Δικηγόρος

"Γνωσιακή προκατάληψη (cognitive bias) των διαιτητών"

Παρεμβάσεις και συζήτηση

Η προηγούμενη δημόσια εκφορά γνώμης του διαιτητή επί νομικού ζητήματος κρίσιμου για τη διαφορά

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Κ. Φ. Καλαβρός - Δικηγορική Εταιρία, Φίλιος · Μπαμπινιώτης · Κλουκίνας

Διαταραχές Συμπεριφοράς Διαιτητών

Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Σχέσεις μεταξύ διαιτητών του ίδιου πάνελ

Μαρίλυ Παραλίκα, Δικηγόρος, Εταίρος Fieldfisher LLP, Μέλος του ICC International Court of Arbitration

 

13:10-14:10

Γεύμα

 

14:10-15:20

III. Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς διαιτησίας

Προεδρεύων - Συντονιστής

Χαράλαμπος Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Κεντρικός Εισηγητής

Σταύρος Μπρεκουλάκης, Καθηγητής και Διευθυντής, School of International Arbitration Queen Mary University of London, Μέλος, Barristers Chambers 3 Verulam Buildings (Gray's Inn)

"Μια κριτική ανάλυση της έννοιας της Δι-εθνικής (Transnational) Δημόσιας Τάξης"

Παρεμβάσεις και συζήτηση

Υπερεθνική vs διεθνής δημόσια τάξη

Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Η (διεθνής) δημόσια τάξη και οι σχετιζόμενες με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη γενικές ρήτρες του ιδιωτικού δικαίου

Γρηγόριος Λογοθέτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη

Οι «αξίες» ως πρότυπο δικαίου στη διεθνή διαιτησία

Γρηγόρης Πελεκάνος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μπάλλας, Πελεκάνος και Συνεργάτες

Διεθνική (transnational) δημόσια τάξη και κίνδυνοι για τη διαιτητική διαδικασία και απόφαση

Σωτήρης Δεμπεγιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Δρυλλεράκης και Συνεργάτες

 

15:20-16:30

IV. Το δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων

Προεδρεύων - Συντονιστής

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Κ. Φ. Καλαβρός - Δικηγορική Εταιρία, Φίλιος· Μπαμπινιώτης· Κλουκίνας

Κεντρικός Εισηγητής

Audley Sheppard, Πρόεδρος του Συμβουλίου του LCIA, Δικηγόρος, Εταίρος Clifford Chance, Λονδίνο

"Η επενέργεια του δεδικασμένου της διαιτητικής απόφασης επί επιγενόμενης διαιτητικής δίκης"

Παρεμβάσεις και συζήτηση

Η έννοια της αναγνώρισης κατά το άρθρο 3 ΣΝΥ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων και αυτονομία των μερών

Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες

Εφαρμοστέο δίκαιο από τους διαιτητές για την κρίση του ζητήματος του δεδικασμένου

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Γιαννόπουλος & Κόζη

 

16:30-18:00

V. Προοπτικές και μελλοντικές προκλήσεις

Προεδρεύων - Συντονιστής

Σταύρος Μπρεκουλάκης, Καθηγητής και Διευθυντής, School of International Arbitration Queen Mary University of London, Μέλος, Barristers Chambers 3 Verulam Buildings (Gray's Inn)

Συζήτηση: Α. Φεσσάς, Γ. Πετρόχειλος, C. Müller, A. Sheppard

1. Θεσμικές καινοτομίες στη διεθνή διαιτησία
2. Η εξάπλωση των διεθνών εμπορικών δικαστηρίων και των δικαστικών επιμελητηρίων: μπορεί να θέσει σε δοκιμασία τη διεθνή διαιτησία;