ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης,..... Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα - .......      σ.   1

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Νίκου,....................... Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι - ...........  σ.  15

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 57/2017.......................................................  σ.  31

ΑΠ 123/2017......................................................  σ.  33

ΑΠ 1131/2017.....................................................  σ.  48

ΑΠ 1221/2017.....................................................  σ.  56

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

ΤρΕΑ 967/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα)...  σ.  60

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 40/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη).......      σ.  67

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 144/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη)          σ.  73

ΜονΕΘ 481/2017................................................  σ.  79

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕΘ 983/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 93).......  σ.  86

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 2095/2017...................................................  σ.  98

ΠΠΘ 4893/2017...................................................  σ. 103

ΠΠΘ 4907/2017...................................................  σ. 110

ΠΠΘ 8064/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη).......      σ. 117

ΠΠΘ 14650/2017..................................................  σ. 126

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΑ 1186/2017...................................................  σ. 133

ΜΠΑ 1685/2018 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα, σ. 152).....  σ. 144

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 16175/2017 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμου, σ. 165).......  σ. 155

Ειρηνοδικείου Χανίων

Ειρ Χανίων 49/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 179).......      σ. 167

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου,................... Elena Alina Onţanu, Cross – Border Debt Recovery in the EU. A Comparative and Empirical Study on the Use of the European Uniform Procedures, Ius Commune Europaeum Series No 159, Intersentia 2017, σελίδες xvii + 533..................  σ. 185