Πρόλογος................................................................................      VII

Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Ευρώπη και Ελλάδα» του καθηγητή Λουδοβίκου Βασενχόβεν.............................................................................         1

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας                       13

Λουδοβίκος Βασενχόβεν

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου..............................................................................................       39

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στο ελληνικό δίκαιο               59

Κατερίνα Κανελλοπούλου

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών: Προοπτικές και Προκλήσεις .......................................................................................... 67

Χάρης Κοκκώσης

Σχετικά με την έννοια του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού......       75

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια

Πρώτες σκέψεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.................       81

Δρ. Βασιλική Βασιλοπούλου

Κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού           85

Δρ. Μιλτιάδης Λάζογλου

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα παραδοσιακά πολεοδομικά εργαλεία                    95

Δημήτρης Οικονόμου

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και λιμένες: Σε αναζήτηση βιώσιμων λύσεων                     103

Δρ. Χαράλαμπος Πλατιάς

Συμπεράσματα..........................................................................     125

Κωνσταντίνος Σερράος

Επίλογος.................................................................................     131

Δημήτρης Μέλισσας