Πρόλογος..................................................................................... V

Εισαγωγή...................................................................................... 1

Το σκάνδαλο................................................................................. 5

Το Βατοπέδι.................................................................................. 7

Η θρησκεία στην ελληνική έννομη τάξη.......................................... 11

Η εκκλησιαστική περιουσία........................................................... 13

Η δικαστική εξουσία..................................................................... 17

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους................................................ 23

Η ευθύνη Υπουργών.................................................................... 29

Η φύση της υπόθεσης της λίμνης Βιστωνίδας................................. 33

α. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας (Γ.Σ.Δ.Κ.Α.Π.) 34

β. Οι επίμαχες Γνωμοδοτήσεις του Γ.Σ.Δ.Κ.Α.Π........................... 41

γ. Η διαδικασία στο πολιτικό δικαστήριο...................................... 42

δ. Ο νόμος περί διακρίσεως κτημάτων (ν.π.δ.κ.) ........................ 54

ε. Η από 1.5.1922 Αγωγή της Μονής Βατοπεδίου κατά του Δημοσίου 57

στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 8/10.4.1924..................................... 59

ζ. Η απόφαση 41/1929 του ΣτΕ.................................................. 63

η. Η σύμβαση έτους 1930 (συμβόλαιο 2343/4.5.1930 συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Ιατρίδου)       66

Η θεωρία και η «νομολογία» του Ν.Σ.Κράτους............................... 71

Οι Γνωμοδοτήσεις νομομαθών...................................................... 75

α. Γνωμοδοτήσεις πριν από το έτος 1998.................................... 76

β. Γνωμοδοτήσεις μετά το έτος 2004 και μετά την παραγγελία Εισαγγελέα Αρείου Πάγου            82

Η παραγγελία και η άσκηση ποινικής δίωξης - Γενικά.................... 99

Η παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου........................ 103

α. Γενικά................................................................................. 103

β. Τα κατ’ ιδίαν στοιχεία........................................................... 106

Η ποινική δίωξη – Το Βούλευμα 2000/2003 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών        123

Το μέρος αντί του όλου............................................................... 147

Η αίτηση αναίρεσης κατά του 2000/2013 Bουλεύματος.................. 153

Συμπεράσματα........................................................................... 157

Ένα πρόκριμα για τις αιτιολογίες................................................. 177

Η γνωμοδότηση 15/14.1.2005 του Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κράτους......... 181

Επίλογος................................................................................... 187