Πρόλογος................................................................................      VII

Χαιρετισμός.............................................................................         1

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Η οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου                     3

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Η εφαρμογή και η αποτίμηση του θεσμού των χρήσεων γης.............         7

Γιάννης Μ. Μιχαήλ

Χρήσεις γης και πολεοδομικός σχεδιασμός ..................................       13

Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του (σχεδίου) Π.Δ. για τις χρήσεις γης και του νόμου 4447/2016                      19

Δημήτρης Οικονόμου

Πολιτική χρήσεων γης: επιστροφή στο ζόνιγκ...............................       27

Μαρία Ζήφου

Παρεμβάσεις και σχόλια για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης.......       37

Γιώργος Γκανασούλης

Αναμόρφωση του πλαισίου χρήσεων γης 30 χρόνια μετά από το Π.Δ. του 1987 (ΦΕΚ 166)                   41

Θεοδόσης Ψυχογιός

Από το Π.Δ. του 1987 στις σύγχρονες χρήσεις γης για τη ρύθμιση του χώρου               47

Αμαλία Κουδούνη

Αποτίμηση της εφαρμογής του Π.Δ. 1987 και οι προβληματισμοί για το σχέδιο για τις χρήσεις γης                     55

Ελένη Κάρκα

Οι θέσεις της Υπηρεσίας Χωροταξίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης         .......................................................................................... 61

Σωτήρης Μακρυνιώτης

Σκέψεις για το προσχέδιο νόμου για τις χρήσεις γης ......................       67

Γιώργος Χασιώτης

Οι θέσεις της Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης                     75

Ιωάννης Μωραΐτης

Θέσεις του ΣΕΤΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης».........................................................................       81

Θεόφιλος Κυρατσούλης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Απόψεις Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Αττικής για το υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ. με τον τίτλο: «Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης»...........................       91

Ευαγγελία Μικράκη

Η σύνδεση σχεδιασμού των χρήσεων γης και της εφαρμογής τους και ο σχεδιασμός των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου..............................................................................................       99

Τάνια Βεζυριαννίδου

Συμπερασματικές επισημάνσεις...................................................     101

Κωνσταντίνος Σερράος

Επίλογος.................................................................................     105

Δημήτρης Μέλισσας