Πρόλογος................................................................................      VII

Χαιρετισμός.............................................................................         1

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Αυθαίρετη δόμηση. Νομιμότητα και πραγματικότητα.....................         5

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Νομοθέτης, διοίκηση, δικαστής και αυθαίρετη δόμηση...................       11

Δρ. Νικόλαος Ρόζος

Παρατηρήσεις για την αυθαίρετη δόμηση......................................       27

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η νομοθεσία για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση δοκιμάζει την αξιοπιστία της ελληνικής Πολιτείας                    29

Δημήτρης Μέλισσας

Αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους          45

Μάρω Ευαγγελίδου

Πολεοδομικός σχεδιασμός, προστασία του περιβάλλοντος και αυθαίρετα. Η ελληνική εκδοχή του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.................................................................       59

Βασίλειος Γκοιμίσης

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης................       63

Άννα Νικολάου

Αυθαίρετη Δόμηση: Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών           .......................................................................................... 67

Γιώργος Χασιώτης

Αυθαίρετη δόμηση και αποκατάσταση περιβαλλοντικού ισοζυγίου....       75

Γιάννης Κυριακόπουλος

Σύνοψη εισηγήσεων του Α’ Μέρους.............................................       79

Γεωργία Γκουμοπούλου, Μαρία Παπαϊωάνου

Σύνοψη εισηγήσεων στρογγυλής τράπεζας του Β’ Μέρους................       87

Δρ. Μιλτιάδης Λάζογλου

Συμπερασματικές επισημάνσεις...................................................       93

Κωνσταντίνος Σερράος