ΠΡΟΛΟΓΟΣ .......................................................................................................         VΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................................................................           1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: το θεσμικο πλαισιο ........................................................           7

1. . Η εξέλιξη του βρετανικού πολιτεύματος και η «κοινο­βου­λευ­τική κυριαρχία»    7

2. . Η κοινοβουλευτική κυριαρχία και το ευρωπαϊκό δίκαιο .....................         14

3. . Το «εκτελεστικό» ή «βασιλικό προνόμιο» ...............................................         19

4. . Το άρθρο 50 της Συνθήκης για την ΕΕ ....................................................         24

5. . Ο θεσμός του δημοψηφίσματος στο ΗΒ. . 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................         39

1. Η εξαγγελία για διενέργεια δημοψηφίσματος και η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή                            39

2. Η απόφαση του Πρωτοδικείου και η υποδοχή της από τα ΜΜΕ και τον πολιτικό κόσμο    52

3. Από το Ανώτατο Δικαστήριο στο νομοσχέδιο για την ενεργο­ποίηση του άρθρου 50                         62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT    85

1... Η απόφαση του Πρωτοδικείου. . 85

2... Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. . 91

..... (i) H γνώμη της πλειοψηφίας. . 91

..... (ii) Η γνώμη της μειοψηφίας. . 95

Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. . 101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ      111

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 125

Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου

..... R v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5. . 125

Γνώμη της πλειοψηφίας (Λόρδοι Neuberger, Πρόεδρος, Lady Hale, Αντιπρόεδρος, και οι Λόρδοι Mance, Kerr, Clarke, Wilson, Sumption και Hodge) 125

Γνώμη του Λόρδου Reed (μειοψηφία) 168

Γνώμη του Λόρδου Carnwath (μειοψηφία) 202

Γνώμη του Λόρδου Hughes (μειοψηφία) 216

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. .. 219

1. . Ελληνόγλωσση. . 219

2. . Ξενόγλωσση. . 219

3. . Εκθέσεις - Πρωτογενείς πηγές. . 225