Πρόλογος Φίλιππου Κ. Σπυρόπουλου............................ VII

Η Εποχή...................................................................... 1

Δικαιοσύνη και Θέατρο ................................................ 7

Αισχύλος (Ὀρέστεια)

Δικαιοσύνη και Ρητορική............................................ 19

Γοργίας

Δικαιοσύνη και Πολιτική Αρετή .................................. 28

Πρωταγόρας

Δικαιοσύνη και Πολιτική της Ισχύος............................. 37

Θουκυδίδης (Ἀρχαιολογία - Πεντηκονταετία)

Δικαιοσύνη και Φιλοσοφία .......................................... 67

Από τον 5ο στον 4ο π.Χ. αιώνα.................................... 67

Πλάτων (Πολιτικὸς)...................................................... 70

Αριστοτέλης (τὸ φύσει δοῦλον)........................................ 94

Το τέλος των κλασικών χρόνων.................................... 107

Δικαιοσύνη και ελληνιστική μοναρχία ........................ 108

Το απολυταρχικό πολίτευμα ........................................ 108

Υπολείμματα ελευθερίας.............................................. 110

Δικαιοσύνη και πρωτοχριστιανικός λόγος..................... 114

Ο απόστολος Παύλος στην Αθήνα

Επίλογος.................................................................. 123