ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...................................................................................        V 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ...................................................................................         1                         

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Εφέτης - Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 ... «Οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής» ....................................................       17             

Παρεμβάσεις

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρώτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών                                            51..................................................................          

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών                   55.......................................................................................................

Εμμανουήλ Γιαννακάκις,  Δικηγόρος Αθηνών.....................................       57    

Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος ..........................................       59    

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών        63                    

Δημήτριος Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης            ....................................................................................................... 67

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών......................................................       69

Άννα Εμ. Πλεύρη, Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν., Δικηγόρος

.... «Ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής»          71

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών       77

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης              81

Σελ.

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Τμήματος Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης       ....................................................................................................... 87

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών .       91

Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Υποψήφια διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ., Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

.... «Οψιγενείς λόγοι ανακοπής» .........................................................       97

Εμμανουήλ Γ. Ταμιωλάκης, Δικηγόρος - Υποψήφιος διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

.... «Προθεσμία άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πράξεων αναγ­­καστικής εκτέλεσης»         ....................................................................................................... 101

Εμμανουήλ Γιαννακάκις,  Δικηγόρος Αθηνών ....................................     105

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

.... «Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ)»...............................     111 

Παρεμβάσεις

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών                   153

Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος ..........................................     155

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών          159

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δικηγόρος..............................................     161

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης Λέκτορας Τμήματος Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης        ....................................................................................................... 165

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών         169

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών .     173

Νικόλαος Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης      177

Ρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης                179

Εμμανουήλ Γιαννακάκις,  Δικηγόρος Αθηνών ....................................     181

     Σελ.

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

.... «Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης»....................................................     187             

Παρεμβάσεις

Βασίλης Σπανουδάκης,  Δικηγόρος Ηρακλείου....................................     265    

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρώτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών           ....................................................................................................... 267

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών        271

Αναστασία Βεζυρτζή, Υποψήφια διδάκτωρ Πολιτικής Δικονομίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος .......................................................................................     275

Εμμανουήλ Γιαννακάκις,  Δικηγόρος Αθηνών ....................................     279

Αλέξανδρος Κανδαράκης, Δικηγόρος Αθηνών.....................................     281

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών......................................................     283

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                     287

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών .     291

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών         295

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων                297

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Εφέτης - Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών    ....................................................................................................... 301

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                    307

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης        .................................................................................... 311  

Σελ.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης                   317      .......................................................................................................

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων                327