ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο της Διευθύνσεως...............................................................       5

Γράμμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου                7

Συνεργάτες του τεύχους...............................................................       9

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ε. Β. Βενιζελοσ, Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας ως συνταγματικά ρυθμισμένες - Η συνταγματική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου..............................................     13

Θ. Δ. Παπαγεωργιου, Το νομοθετικό καθεστώς και οι σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Κράτος: δεδομένα και παρανοήσεις.....................................................     29

Ι. Ε. Καστανασ, Τοποθέτηση φάτνης από Δήμους (Με αφορμή τις Conseil d’État no 395122 και no 395223 της 9 Νοεμβρίου 2016)...........................................................     69

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 2476/2016 Τμ. Β´ (με παρατηρήσεις Β. Κ. Μαρκου)                   85

Συμβουλίου της Επικρατείας 775/2017 Τμ. Γ΄..............................     91

Συμβουλίου της Επικρατείας 781/2017 Τμ. Α´ (με σχόλιο Β. Κ. Μαρκου)                     102

Συμβουλίου της Επικρατείας 939/2017 Τμ. Γ΄ (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου)           116

Συμβουλίου της Επικρατείας 940/2017 Τμ. Γ΄..............................   130

Συμβουλίου της Επικρατείας 1049/2017 Τμ. Ε´...........................   134

Συμβουλίου της Επικρατείας 1393/2017 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλου)                146

Συμβουλίου της Επικρατείας 1753/2017 Τμ. Γ´............................   163

Συμβουλίου της Επικρατείας 392/2016 Επιτρ. Αναστ..................   173

Αρείου Πάγου 15/2017 Ολομ. (με παρατηρήσεις Α. Α. Κοντη).....   174

Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 33/2015 (Διάταξη) (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλου)                      182

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου 11/2016 (Διάταξη)..............................   189

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ε. Γ. Γιαννακοπουλου, Αρχιμ. Γρ. Δ. Παπαθωμάς, Κανονικά Έμμορφα (Δοκίμια Κανονικής Οικονομίας ΙΙ), [= Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 29], Κατερίνη: Εκδόσεις Επέκταση, 2015, σσ. 688.                  193

Γ. Κ. Ιατρου, Χ. Μ. Ανδρεοπουλοσ, Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Επίκεντρο, 2017, σσ. 424.                201

Μ. Χ. Τσαπογα, Claus Dieter Classen, Religionsrecht, Εκδόσεις Mohr Siebeck (σειρά Mohr Lehrbuch), Τυβίγγη 2015, σσ. 335· Gerhard Czermack - Eric Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, Εκδόσεις Springer (σειρά Springer Lehrbuch), Βερολίνο - Χαϊδελβέργη 2008, σσ. 328· Peter Unruh, Religionsverfassungsrecht, Εκδόσεις Nomos (σειρά Nomoslehrbuch), Μπάντεν - Μπάντεν 2015, σσ. 385.........................................................................................   204