ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους...............................................................       5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ. Π. Σταθοπουλοσ, Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φερραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων...............................       9

Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοϊδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;                    33

Χ. Μ. Ανδρεοπουλοσ, Η σχισματική «Εκκλησία της Μακεδονίας». Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση    ........................................................................................... 51

Ι. Ν. Κτιστακις, Τα θρησκευτικά στα σχολεία: Προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου. (Με αφορμή τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)........     71

Θ. Δ. Παπαγεωργιου, Μάθημα (θρησκευτικής) ταυτότητας ή μάθημα (διαθρησκειακού) διαλόγου; (Παρατηρήσεις στη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)...........................     77

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 1318/2017 Τμ. ΣΤ´ (με σημείωση Ζ. Ι. Καραμητρου)                 97

Συμβουλίου της Επικρατείας 2576/2017 Τμ. Γ´ (με παρατηρήσεις Γ. Κ. Ιατρου)                     103

Συμβουλίου της Επικρατείας 2673/2017 Τμ. Γ´............................   111

Συμβουλίου της Επικρατείας 2734/2017 Τμ. Γ´............................   113

Συμβουλίου της Επικρατείας 2735/2017 Τμ. Γ´............................   119

Συμβουλίου της Επικρατείας 3385/2017 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)               125

Συμβουλίου της Επικρατείας 660/2018 Ολομ...............................   130

Συμβουλίου της Επικρατείας 57/2017 Επιτρ. Αναστ....................   162

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 4522/2017 Τμ. Β´..........................   164

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 465/2017 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Β. Χ. Τρομπουκη)                168

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χιου 29/2015.....................................   182

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 274/2017 (με παρατηρήσεις Δ. Γ. Κρεμπενιου)              206

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 92/2017.................................   212

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ε. Γ. Γιαννακοπουλου, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Όψεις ενοριακής διοικητικής οργανώσεως στην Εκκλησία των Πατρών κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα (1830-1930) (με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές), Πάτρα: εκδ. «Πελοπόννησος», 2017, σσ. 308...........................................   223

Μ. Χ. Τσαπογα, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας (Συνήγορος του Πολίτη - Αρχή Προστασίας Δεδομένων), [= Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, 1], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σσ. XVI + 186..............................................   226

Συνεργάτες του τεύχους

Χαραλαμποσ Μ. Ανδρεοπουλος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Πυθαγόρα 13, 412 21 Λάρισα

Γεωργιος Ι. Ανδρουτσοπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δικηγόρος, Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα

Ελενα Γ. Γιαννακοπουλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κανονικού Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Άνω Ιλίσια

Γεωργιοσ Κ. Ιατρου, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Δ. Γούναρη 31-33, 262 21 Πάτρα 

Ζωη Ι. Καραμητρου, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας στον «Συνήγορο του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα

Δημητριοσ Γ. Κρεμπενιοσ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πίνδου 33, 153 43 Αγία Παρασκευή

Ιωαννησ Ν. Κτιστακισ, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θράκης - Δικηγόρος, Θέμιδος 2 - 146 71 Εκάλη

Θεοδωροσ Δ. Παπαγεωργιου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ι. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος, Σταδίου 61, 105 51 Αθήνα

Μιχαηλ Π. Σταθοπουλοσ, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Βασ. Σοφίας 137, 115 21 Αθήνα

Πρωτοπρ. Βασιλειοσ Χ. Τρομπουκησ, Διδάκτωρ Νομικής - LL.M. Θεολογίας - Ε.ΔΙ.Π., Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παπάγου 42, 152 34 Παπάγου

Μιχαηλ Χ. Τσαπογασ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στον «Συνήγορο του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα