ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

      1   Μ.-Θ. Μαρίνος: Η προσβολή ενός έργου πνευματικής ιδιοκτησίας με την «μετατροπή» του. Η οριοθέτηση μεταξύ ελεύθερης και απαγορευμένης χρήσεως

    11   Β. Χατζηιωάννου: Τα προληπτικά μέτρα της διαδικασίας εξυγιάνσης κατά τον ν. 4446/2016

    30   Γ. Σχοινοχωρίτης: Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην ιδιόγραφη διαθήκη

    36   Ν. Δεληδήμος: Ποινική συνδιαλλαγή (308Β ΚΠΔ): Αλλαγή παραδείγματος στην ποινική δίκη ή λυσιτελής πραγματισμός;

    42   Ευ. Αθανασόπουλος: «Δυσμενείς διακρίσεις» και ελευθερία των συμβάσεων (ΑΚ 361) – Η διεύρυνση των ορίων της αποθετικής συμβατικής ελευθερίας κατ’ επίκληση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της Τέχνης και της θρησκευτικής ελευθερίας – Η σύγκρουση των «public accommodations laws» με τη First Amendment στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

    61   Αθ. Παΐζης: Η οριοθέτηση της νομικής προστασίας των προγραμμάτων Η/Υ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

    82   Π. Γέσιου-Φαλτσή: Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας διαιτητικής δίκης που διεξάγεται κατά τους κανόνες του ICC

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

    90   Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

  139   Θεματική Νομολογία Εφετείων

  168   Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

239  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ       ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

249  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ            ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

  272   Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  302   Αλ. Κανδαράκης: Αμοιβές δικηγόρων στις δίκες απαλλοτριώσεων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  309   Θ. Ντάλλη: «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων»: Οι ιστορικοί σταθμοί μιας πορείας εξήντα χρόνων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

       i   Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

      ii   Λημματικό ευρετήριο