137         Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

                138         Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Οι εγγυήσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρ. Παυλόπουλου

                149         Βήματα εξέλιξης του ακυρωτικού ελέγχου, της Κ. Σακελλαροπούλου

Νομοθεσία

                155         Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

                                Ελληνικά Δικαστήρια

                156         ΣτΕ 1443/2017 Τμ. Γ΄ [Προνομιακή μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών αθλητών ως προς την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση] (Σχόλιο Απ. Βλαχογιάννης)

                                Χρονικό νομολογίας

                168         Οι περιορισμοί στη δυνατότητα προσφυγής στη δάνεια εμπειρία με βάση την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μ. Πετροπούλου

                175         Δελτίο Νομολογίας

                                (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

                • ΣτΕ 1528/2017 Τμ. Γ΄: Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησης έφεσης κατά ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, σ. 175 • ΣτΕ 1334/2017 Τμ. Α΄: Νομική φύση απόφασης ασφαλιστικού φορέα επιβάλλουσα σε Τράπεζα καταλογισμό στο πλαίσιο εγγυητικής ευθύνης της για κάλυψη ελλειμμάτων, σ. 176 • ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄: Ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος, σ. 178 • ΣτΕ 1215/2017 Τμ. Β΄: Δικαίωμα συζύγου, κατοίκου ημεδαπής, προς υποβολή δήλωσης αυτοτελώς σε σχέση με σύζυγό της, φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής, σ. 178 • ΣτΕ 167/2017 Τμ. Β΄: Αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου περί οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής αδικήματος, σ. 180 • ΣτΕ 29/2017 Τμ. Α΄: Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης ενιστάμενου ασφαλισμένου σε Β΄ θμια Υγειονομική Επιτροπή, σ. 182 • ΣτΕ Ολ. 734/2016: Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, σ. 184 • ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 296/2017: Διακοπή παραγραφής με κατάθεση αγωγής σε Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας, σ. 187 • ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 295/2017: Δεν θεμελιώνει αποζημιωτική αγωγή η τμηματική και όχι εφάπαξ καταβολή αναπροσαρμοσθείσας σύνταξης σε στρατιωτικούς συνταξιούχους, σ. 189 • ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 293/2017: Διαζευγμένα άρρενα τέκνα δεν δικαιούνται σύνταξη, σ. 191 • ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 124/2017: Προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου, σ. 192 • MΠρΑθ 497/2017: Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου, σ. 193

Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων Αρχών

                199         Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οι νέες υποχρεώσεις και η ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Γ. Γιαννόπουλου

                206         Τεχνικά και οργανωτικά θέματα – η «υποχρεωτική» τοποθέτηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, του Α. Βαρβέρη

Μελέτες - Απόψεις

                214         Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, του Ι. Συμεωνίδη

                224         Νομική διάσταση της Νησιωτικότητας: ερμηνεία των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, του Δ. Σκιαδά

                237         Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχή της ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη, του Ι. Μαθιουδάκη

                244         Μια υπεράσπιση της επεκτατικής ισότητας σε καιρό οικονομικής κρίσης –και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον της, του Στ. Κοφίνη