641         Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

                642         Η εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα. Θεωρία και Πρακτική, του Αντ. Μακρυδημήτρη

                654         Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του Κ. Γιαννακόπουλου

Νομοθεσία

                662         Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

                                Ελληνικά Δικαστήρια

                663         ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄ [Προϋποθέσεις εγγραφής κατόχων τίτλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων] (Σχόλιο Δ. Ακουμιανάκη)

Νομολογία

                673         Δελτίο Νομολογίας

                                (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

                                • ΑΕΔ 18/2017: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η χωρίς διαβάθμιση παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές, σ. 673 • ΣτΕ Ολ. 431/2018: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, σ. 675 • ΣτΕ 389/2018 Τμ. Β΄: Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές διαφορές, σ. 681 • ΣτΕ 330/2018 Τμ. Β΄: Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων, σ. 682 • ΣτΕ 172/2018 Τμ. Β΄: Επιμήκυνση φορολογικών ελέγχων πέραν της πενταετίας. «Ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη, σ. 686 • ΣτΕ 133/2018 Τμ. Δ΄: Αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να χορηγεί πρόσβαση στο υποκείμενο των δεδομένων, σ. 691 • ΣτΕ 82/2018 Τμ. Δ΄: Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου, σ. 694 • ΣτΕ ΕΑ 54/2018 Τμ. Β΄: Πιλοτική Δίκη - Το ΣτΕ και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ, σ. 695 • ΣτΕ ΕΑ 17/2018 Τμ. Δ΄: Αναστολή εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης λόγω έλλειψης των οριζόμενων στη διακήρυξη πιστοποιητικών της εργοληπτικής εταιρείας, σ. 698 • ΔΠρΑθ 59/2018: Απόφαση Διεύθυνσης Αλλοδαπών που αρνείται χορήγηση άδειας για οικογενειακή επανένωση προσφύγων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, σ. 702

Μελέτες - Απόψεις

                704         Ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης, του Άγγ. Στεργίου

                724         Η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας: από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, του Σπ. Βλαχόπουλου

                731         Μαθαίνοντας από την Καταλονία: η αναζωπύρωση του περιφερειακού εθνικισμού, ο λαϊκισμός και η κατάχρησητου θεσμού του δημοψηφίσματος, της Χρ. Ακριβοπούλου

                748         Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης» και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, του Απ. Παπατόλια

Ευρετήρια 2017

                771         Ευρετήριο Συγγραφέων

                776         Λημματικό Ευρετήριο

                816         Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων