1    Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

     2    Συνηγορία υπέρ της απεκνόμευσης μιας υπέρμετρα εκνομικευμένης διοικητικής οργάνωσης και δράσης, του Αντ. Μανιτάκη

Νομοθεσία

     9    Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

   10    Δελτίο Νομολογίας

           (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

           • ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄: Ελεύθερη στο εξής η κυκλοφορία στην ενδοχώρα των προσφύγων, σ. 10 • ΣτΕ Ολ. 660/2018: Αντισυνταγματικότητα αλλαγών στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, σ. 12 • ΣτΕ 487/2018 Τμ. Α΄: Παραπομπή στην Ολομέλεια με το ερώτημα αν ο υπέρμετρος περιορισμός ακίνητης περιουσίας δικαιολογεί αξίωση αυτόματης αποζημίωσης, σ. 18 • ΣτΕ Ολ. 479/2018: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ, σ. 21 • ΣτΕ 470/2018 Τμ. Γ΄: Ομαλή ενσωμάτωση των τέκνων των προσφύγων στις χώρες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης, σ. 25 • ΣτΕ 369/2018 Τμ. ΣΤ΄: Παραγραφή χρηματικής αξίωσης εν επιδικία, σ. 27 • ΣτΕ 307/2018 Τμ. Ε΄: Η αιτιολογία των υπουργικών αποφάσεων για την κήρυξη διατηρητέων κτιρίων, σ. 29 • ΣτΕ 290/2018 Τμ. Β΄: Διακράτηση και εκδίκαση της προσφυγής για λόγους οικονομίας της δίκης, σ. 30 • ΣτΕ 3166/2017 Τμ. Δ΄: Επίκληση ψυχολογικών λόγων αναγομένων στη σχέση της αιτούσας με τον πατέρα της δικαιολογούν αίτηση μεταβολής επωνύμου, σ. 30 • ΣτΕ 2764/2017 Τμ. Α΄: Μη ευθύνη του Δημοσίου για τροχαίο ατύχημα προκληθέν από υπάλληλο εκτός υπηρεσίας και με συνυπαιτιότητα του θύματος, σ. 31

Μελέτες - Απόψεις

   34    Νέες μορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο μετά τον ν. 4055/2012, της Ά. Λιγωμένου

   46    Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια, του Αντ. Μεταξά

   56    Η νομοθεσία της κρίσης στην Ελλάδα: διαλεκτική ανάλυση, του Δ. Κιβωτίδη

   78    Δημόσιες Συμβάσεις: ένας πυλώνας καλής διακυβέρνησης;, της Μ. Στυλιανίδου

   89    Θρησκευτική ισότητα στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Ανάγκη εθνικής αναθεώρησης ή μεθοδολογικής συνταγματικής εναρμόνισης, του Μ. Παπαγεωργίου

Γνωμοδότηση

112    Άρνηση μετάγγισης αίματος για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, των Ν. Αλιβιζάτου και Β. Μάλλιου

Βιβλιοπαρουσίαση

121    Μαριάνθη Καλυβιώτου: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Συνταγματικό πλαίσιο και όρια, από Η. Κουβαρά

125    Aλέξης Παπαχελάς: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια, Τόμος Α: 1942 – 1974, από Π. Κολιαστάση