521 Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

 522 Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση, του Χ. Παπαχαραλάμπους

Νομοθεσία

 529 Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

 530 Δελτίο Νομολογίας

  (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

 • ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄: Αρμοδιότητα εξέτασης ισοτιμίας ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, σ. 530 • ΣτΕ Ολ. 2913/2017: Έννομο συμφέρον σωματείου και συνταγματικότητα συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Siemens και του Ελληνικού Δημοσίου, σ. 534 • ΣτΕ 2851/2017 Τμ. ΣΤ΄: Νόμιμη η 5ετης παραγραφή βεβαιωμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου, σ. 537 • ΣτΕ Ολ. 2364/2017: Παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σ. 538 • ΣτΕ 2244/2017 Τμ. ΣΤ΄: Δεν χωρεί ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, εφόσον πραγματοποιήθηκε σκοπός δημόσιας ωφέλειας, σ. 539 • ΣτΕ 1882/2017 Τμ. Γ΄: Σύμφωνο με το Σύνταγμα το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Δημόσιο, σ. 541 • ΣτΕ 1847/2017 Τμ. Γ΄: Η χορήγηση σε τρίτους εγγράφων πειθαρχικής φύσης σχετικά με πληρεξούσιο δικηγόρο συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σ. 543 • ΣτΕ 1709/2017 Τμ. Α΄: Ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς και επεκτατική εφαρμογή για λόγους ισότητας, σ. 545 • ΣτΕ 432/2017 Τμ. Β΄: Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 δεν παραβιάζουν την οικονομική – επαγγελματική ελευθερία και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, σ. 548 • ΣτΕ ΕΑ 343/2017: Διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης αναστολής, αφού δεν προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη, σ. 549 • ΔΠρΑθ 20239/2017: Προϋποθέσεις σώρευσης αγωγικών αξιώσεων και θεμελίωσης αγωγικών αιτημάτων κατ’ άρθρο 105 - 106 ΕισΝΑΚ κατά Δήμου, σ. 551

Μελέτες - Απόψεις

 555 Επιπτώσεις της κακής νομοθέτησης στα Θεμελιώδη Δικαιώματα των πολιτών και στην Οικονομία, του Π. Μαντζούφα

 571 Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης (του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και των φορολογουμένων) απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις: σκέψεις με αφορμή τις ΣτΕ 2334/2016 και ΣτΕ 2067/2016, της Π. Μουζουράκη

 596 Τα χρονικά κωλύματα εκλογιμότητας του Προέδρου και των μελών ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων, της Ε. Τροβά

 614 Η διεύρυνση της προστατευόμενης από το απόρρητο έννοιας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο πλαίσιο παροχής διαθεσίμων υπηρεσιών στο κοινό μέσω δημοσίου δικτύου. Με αφορμή την ΑΠ Ολ. 1/2017 και το σχέδιο Κανονισμού e-Privacy για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, του Γ. Τσόλια

 624 Εκλέγοντας αρχηγό από τη βάση: η περίπτωση του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, του Π. Κολιαστάση

Βιβλιοπαρουσίαση

 639 Αντώνης Παντελής: Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου. Βασικές Έννοιες - Ελληνική Συνταγματική Ιστορία - Οργάνωση του Κράτους - Δικαιώματα του Ανθρώπου, από Ν. Ζέρβα