Εκδηλώσεις

έως 5/5/2017 - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Δίκαιο της οικονομίας και των επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Δίκαιο της οικονομίας και των επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015) προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,

300 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»


•             Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

•             Η έναρξη των σπουδών θα γίνει το Φθινόπωρο του 2017 (Οκτώβριο 2017)

•             Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

•             Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 έτη.

•             Από τις προσφερόμενες θέσεις:

- 180 θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.

- 120 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.

 

 Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

-          Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακών σπουδών

-          Επαγγελματική Εμπειρία

-          Συνέντευξη (εάν απαιτηθεί)

•             Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται σε 5.400 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 1080€ ανά Θεματική Ενότητας και σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα διδακτικά εγχειρίδια της Θεματικής

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, πατώντας ΕΔΩ  από την 3η Μαρτίου 2017 έως την 5η Μαΐου 2017


Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 8 Μαΐου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο doe@unic.ac.cy :

•             Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη,

•             Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

•             Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits),

•             Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου,

•             Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

•             Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

 

*Η πρόσκληση δημοσιεύεται και ισχύει υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης των Πράξεων του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.unic.ac.cy/master-degrees/economy-and-business-law-ma-2-years-collaboration-hellenic-open-university

 ή  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails: doe@unic.ac.cy ή τηλεφωνικά στα: 00357 22841659 και 6983021568


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook