Εκδηλώσεις

1/4 - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις»: ∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις»
και ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας


συνδιοργανώνουν το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Metropol, οδός Ρούσβελτ, αριθ. 14 στη Λάρισα

ηµερίδα µε θέµα: ∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:


Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής ∆ασολογίας Α.Π.Θ.

Ιωάννης Κόνσουλας, Συµβολαιογράφος

Κωνσταντίνος Πλαστήρας, Νοµικός Σύµβουλος Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.

Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών Π.Ε. Καβάλας

Κοσµάς ∆ούκας, Καθηγητής ∆ασολογίας Α.Π.Θ.

Νικόλαος Χλύκας, ∆ασολόγος, ανάδοχος έργων κατάρτισης δασικών χαρτών

Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, ∆ρ Ν. ∆ικηγόρος


Θα ακολουθήσουν παρεµβάσεις, ερωτήσεις και συζήτηση

Την ηµερίδα διευθύνει και συντονίζει ο Καθηγητής Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, ∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις»


Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα της εκδήλωσης


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook