Εκδηλώσεις

Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία

άρθρο 5 σημ. 1 και σημ. 3 του κανονισμού 44/2001


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Βασιλακάκης Ευάγγελος

Με τον κανονισμό 44/2001 (ή κανονισμό Βρυξέλλες-Ι) ρυθμίζονται ζητήματα Διεθνούς Δικαιοδοσίας και Αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων στις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά ειδικότερα τις διατάξεις για την διεθνή δικαιοδοσία, ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας που θεσπίζονται με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού. Από αυτές σημαντικότερες είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 σημείο 1 (δωσιδικία της δικαιοπραξίας) και στο άρθρο 5 σημείο 3 (δικαιοδοσία της αδικοπραξίας).

Με το βιβλίο «Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία» του Ευάγγελου Βασιλακάκη, επιχειρείται η επισήμανση και ανάλυση των ερμηνευτικών ζητημάτων που αναδύονται από τις διατάξεις αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νομολογία που έχει διαμορφωθεί τόσο από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και από τα εθνικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, σε σχέση με τις προϊσχύσασες διατάξεις της Συμβάσεως των Βρυξελλών που αντικατέστησε ο κανονισμός. Δεδομένου ότι ως προς τα εξεταζόμενα θέματα οι νεότευκτες διατάξεις δεν ταυτίζονται κατά το περιεχόμενό τους με τις προηγούμενες, αναπτύσσονται τα σημεία εκείνα στα οποία η διαφοροποίησή τους γεννά νέα ερμηνευτικά ζητήματα.


Διαθεσιμότητα

not_available_now.gif

  Η έκδοση είναι προσωρινά εξαντλημένη.

Τιμή: €30,00
ISBN/ISSN:978-960-301-875-9
Σελίδες:300
Copyright:2004
|Δείτε τα περιεχόμενα|

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook