Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων

Εσωτερικό δίκαιο - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικό δίκαιο


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Άνθιμος Απόστολος Μ.

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την αναγνώριση και εκτέλεση, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Το ζητούμενο είναι η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης του εναγόμενου-καθού, ο οποίος ερημοδικάζεται στο πρώτο κράτος ή κράτος προέλευσης, χωρίς ωστόσο να ακυρωθεί η αξίωση παροχής έννομης προστασίας του ενάγοντος-αιτούντος στο δεύτερο κράτος ή κράτος υποδοχής.
Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και εκτέλεσης ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων σε τρία επίπεδα: Στο πρώτο εξετάζεται η προβληματική κατά τον ΚΠολΔ και τις διμερείς συμβάσεις που έχει συνάψει η χώρα μας. Στο δεύτερο επιχειρείται η συγκριτική παράθεση του ζητήματος στις έννομες τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών που απαρτίζουν την ΕΕ και την ΕΖΕΣ. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο παρουσιάζεται το θέμα στο πλαίσιο των ΣυμΒρ / ΣυμΛουγκ και των Καν. 44/2001, 1347/2000 και 1348/2000.

Το βιβλίο καλύπτει έτσι ουσιαστικό βιβλιογραφικό κενό στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, συνιστά χρήσιμο βοήθημα για τους δικαστές που καλούνται να αντιμετωπίσουν την επέκταση των εννόμων συνεπειών ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων στη χώρα μας. Αποτελεί εξάλλου ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο και για τους Έλληνες δικηγόρους, καθώς συστηματοποιεί το σύνολο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη θεματική, σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο.

Παράλληλα, περιέχει το σύνολο της σχετικής ελληνικής νομολογίας, ενώ καταγράφει αναλυτικά τις νομολογιακές τάσεις στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες ενδιαφέρουν και τον Έλληνα νομικό, καθώς σχετίζονται με την ερμηνεία διεθνών κειμένων, που εφαρμόζονται και στη χώρα μας. Τέλος, διαθέτει ειδικά ευρετήρια λημμάτων, νομοθετικών διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων, για τον ευχερέστερο και ταχύτερο εντοπισμό της ζητούμενης πληροφορίας.Τιμή: €60,00
ISBN/ISSN:978-960-301-693-4
Σελίδες:XXVI + 561
Copyright:2002
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook