Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Φυσικά πρόσωπα


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Γ2017:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στ. Ποταμίτη/ Α. Ρόκα, Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επιχειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων, σελ. 377

Λ. Γρηγοριάδη, Σχετικά με τη συμβατότητα διατάξεων εθνικού εταιρικού δικαίου περί ομιλοποιημένων επιχειρήσεων με το ενωσιακό δίκαιο – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση Impacto  Azul ΔΕΕ C-186/12, της 20.06.2013, σελ. 389

 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Σπ. Μούζουλα, Ισλαμικά επενδυτικά κεφάλαια, σελ. 409

Π. Μπαντιμαρούδη/ Π. Σταύρου/ Χρ. Φοροπούλου,  Η κατ’ εξαίρεση ευθύνη της μητρικής εταιρίας για χρέη των θυγατρικών της – Υπό το πρίσμα του ελληνικού και του γερμανικού δικαίο, σελ. 425

Γ. Μπουχάγιαρ, Το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας: Επεκτατικό, απαγορευτικό και «ιδιοκτησιακό», σελ. 449

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση ΔΕΕ της 26.10.2016: Οδηγία 2005/29/ΕΚ, άρθρα 6 και 7. Διαφήμιση αφορώσα συνδρομή δορυφορικής τηλεόρασης. Τιμή της συνδρομής περιλαμβάνουσα, εκτός από τη μηνιαία τιμή της συνδρομής, εξαμηνιαία τιμή για την απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση των εκπομπών κάρτα. Παράλειψη μνείας της τιμής της εξαμηνιαίας κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσης ή παρουσίασή της κατά τρόπο λιγότερο εμφανή σε σχέση με τη μηνιαία κατ’ αποκοπήν επιβάρυνση, σελ. 329.

 

Απόφαση ΔΕΕ της 15.12.2016: Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών. Πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων. Συμμετοχές τις οποίες καταβάλλουν τα νέα μέλη και αντιπαροχές τις οποίες λαμβάνουν τα υπάρχοντα μέλη. Έμμεση οικονομική σχέση, σελ. 351.

 

ΑΠ 472/2016: Ακύρωση διαιτητικής απόφασης, αν η συμφωνία για τη διαιτησία είναι άκυρη (άρθρο 897 περ. 1 ΚΠολΔ)∙ ειδικότερα, ακύρωση της ενλόγω συμφωνίας αν, κατά παράβαση του άρθρου 65 § 2 ΚΠολΔ, καταρτίσθηκε χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση για την κατάρτισή της. Το άρθρο 65 § 2 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται, αν τη συμφωνία για τη διαιτησία κατάρτισε ευθέως ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο υποκατάστατος αυτού, σελ. 370.

 

ΜΕΘ 250/2016: Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων και δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας ίδρυσης σωματείου· σύγχυση μεταξύ των επωνυμιών σωματείων ως κατάχρηση δικαιώματος, σελ. 397.

 

ΠΠΘ 10626/2015: Ανώνυμη εταιρία. Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Ακυρωσία, ακυρότητα και ανυπόστατο αποφάσεων γ.σ. Έννοια σύγκλησης γ.σ. και συμμετοχής σε αυτήν. Κατάθεση των μετοχών πριν τη γ.σ., σύνταξη πίνακα μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής στη γ.σ. και ελάττωμα του πίνακα. Συμμετοχή στη γ.σ. ύστερα από άδεια αυτής. Προϋποθέσεις του δικαιώματος ακύρωσης απόφασης γ.σ.: ελάχιστη ποσοστιαία συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο – εναντίωση στην απόφαση, σελ. 452.

--------------------------------

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

----------------------------------------------------------------

Συνδομές:

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Φοιτητές

Συνδρομή εξωτερικού - International Subscription

Ετήσιος τόμος - Yearly volumeΤιμή: €100,00
ISBN/ISSN:1106-5729
Σελίδες:226
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook