Εκδηλώσεις

Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου A - 5η έκδοση

Έκδοση 2002.


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Θεοχαρόπουλος Λουκάς, Μπάρμπας Νικόλαος, Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος


Συλλογή των βασικών νόμων από τους οποίους αποτελείται το σύστημα της εσωτερικής φορολογίας της χώρας μας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί προς το κοινοτικό δίκαιο. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό υπαγορεύθηκαν από την θέση που έχει λάβει κατά καιρούς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί των διατάξεων του εθνικού δικαίου που κρίθηκαν αντίθετες προς το αυξημένης τυπικής δύναμης κοινοτικό δίκαιο.

Περιλαμβάνονται:
" Τροποποιήσεις στις διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν την διαδικασία συντάξεως και ψηφίσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 79) και τον δικαστικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο(άρθρο 97).
" Αλλαγές που επήλθαν και στο νομικό καθεστώς του δικονομικού φορολογικού δικαίου, με την ενσωμάτωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Νόμος 4125/1960) στον ενιαίο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που θεσπίσθηκε με τον Ν. 2717/1999 και αποτελεί πλέον το κοινό δικονομικό δίκαιο που εφαρμόζουν τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας .
" Αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994)
" Στη φορολογία κεφαλαίου, οι με το νόμο 2961/2001 ενσωματωμένες σε ένα νέο ενιαίο Κώδικα διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, καθώς και οι τροποποιήσεις στις διατάξεις της νομοθεσίας περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
" Διατάξεις τις σχετικές με την φορολογία επί της δαπάνης κατανάλωσης.
" Ο νόμος 2859/2000 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως ισχύει κατά την 1/1/2002
" Διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι ρυθμίσεις των κοινοτικών οδηγιών οι σχετικές με την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα πετρελαίου, στο οινόπνευμα και στα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και στα προϊόντα επεξεργασμένου καπνού.
" Η διά του Ν.2948/2001 εναρμόνιση της φορολογικής μας νομοθεσίας ενόψει της κυκλοφορίας του Ευρώ ως κοινού πλέον νομίσματος στις συναλλαγές των Κρατών μελών της Ευρωζώνης από την 1-1-2002.

 Τιμή: €88,00
ISBN/ISSN:978-960-301-616-0
Σελίδες:1041
Copyright:2002
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook