Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)

Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 32]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), με το άρθρο 49 του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), με το άρθρο 60 του
Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), με το άρθρο 26 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) και με το άρθρο 48 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) (β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986, (γ) τον «Καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος» και (δ) τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και στους οποίους παραπέμπει ρητά το άρθρο 41 του Κώδικα Δικηγόρων, (ε) την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα, στην οποία επισημαίνονται οι βασικές ρυθμίσεις και οι καινοτομίες του, (στ) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 7 του Ν. 4205/2013, (ζ) την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και (η) αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο.Τιμή: €14,00
ISBN/ISSN:978-960-568-813-4
Σελίδες:ΧΙΙ + 316
Copyright:2018
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook