Παραίτηση από δικαίωμα

Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Πρόλογος: Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ


προτείνετε αυτό το προϊόν

Παραίτηση από δικαίωμα

Συγγραφέας: Γεωργιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος

Η παραίτηση από δικαίωμα του ιδιωτικού δικαίου, αν και εμφανίζεται καθημερινά σχεδόν στην πράξη, δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα αυτοτελούς μονογραφικής επεξεργασίας. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα διατριβή, στην οποία αναλύονται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της παραίτησης από δικαίωμα γενικά, η φύση της παραίτησης ως ιδιαίτερου δικαιώματος, καθώς και η δικαιοπραξία, με την οποία αυτή πραγματώνεται. Παράλληλα, οριοθετείται από άλλα συγγενή μορφώματα, όπως, λ.χ. η αποδυνάμωση δικαιώματος ή η παραμέληση αποσβεστικής προθεσμίας. Έμφαση δίνεται στη μελέτη του επιτρεπτού της παραίτησης από ποικίλα δικαιώματα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους ορισμένα από αυτά διαμορφώνονται ως ανεπίδεκτα παραίτησης.

Περαιτέρω, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις και στις συνέπειες της παραίτησης από διάφορα δικαιώματα, τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: εξουσιαστικά, διαπλαστικά, λειτουργικά. Η πρώτη εστιάζει στην παραίτηση από τα εμπράγματα δικαιώματα και τις ενοχικές απαιτήσεις, η δεύτερη σε δικαιώματα όπως λ.χ. η ανάκληση της πληρεξουσιότητας, η επίκληση αίρεσης και η προβολή της ένστασης παραγραφής, ενώ στην τρίτη δίνεται αυξημένη βαρύτητα, ανάμεσα σε άλλα, στην παραίτηση του επιτρόπου ανηλίκου, του δικαστικού συμπαραστάτη και του διοικητή νομικού προσώπου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν ασφαλή θεωρητικό και πρακτικό οδηγό για τον δικαστή, τον ερευνητή και τον δικηγόρο, προκειμένου να επιλύσουν τα συχνά αρρύθμιστα θέματα που αφορούν σε παραίτηση από ποικίλα δικαιώματα.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-707-6
Σελίδες:XΧΙV + 318
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook