Εκδηλώσεις

Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV

Σεπτέμβριος 2017. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 22]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα

Η ανά χείρας νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV- Πνευματική Ιδιοκτησία» προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και κυρίως λόγω του νέου Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α- 100/ 20-7-2017). Με το εν λόγω νομοθέτημα: α) εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕΕΕ L 84/72 – 20.3.2014)∙ β) εισάγονται νέες διατάξεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης/συλλογικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και γ) τροποποιείται σημαντικός αριθμός διατάξεων του 2121/1993.

Στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνεται ο βασικός νόμος 2121/1993, για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, όπως ισχύει σήμερα μετά και την τελευταία τροποποίηση από το Ν. 4481/2017. Στη συνέχεια παρατίθεται ο νέος Ν. 4481/2017 πλην του δεύτερου μέρους, άρθρα 55 έως 80, που δεν αφορούν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά αναφέρονται σε «άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Ακολουθεί η παράθεση άλλων νομοθετημάτων ή επιμέρους διατάξεων νομοθετημάτων που παρουσιάζουν –κατά την κρίση της έχουσας την επιμέλεια του παρόντος– ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται ορισμένες γενικές διατάξεις από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν και το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ενώ από το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες αναφέρονται –για λόγους οικονομίας– μόνον με βάση τα στοιχεία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των Οδηγιών, εξάλλου, έχει ενσωματωθεί στο βασικό ν. 2121/1993 με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, πλην της τελευταίας Οδηγίας 2014/26/ΕΕ που μεταφέρθηκε στο δίκαιό μας με το Ν. 4481/2017. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των Οδηγιών για κάθε ενδιαφερόμενο είναι δυνατή, επίσης, και μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu. Στο τρίτο μέ­ρος, τέλος, αναφέρονται οι βασικότερες Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες που έχει κυρώσει η Ελλάδα, με αναφορά του αριθμού και της χρονολογίας του νόμου επικύρωσης και του αριθμού ΦΕΚ που
έχουν δημοσιευτεί.

Στόχος του ανά χείρας τεύχους είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο μελέτης και έρευνας, για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών αλλά για τον νομικό της πράξης, στο πλαίσιο της κοινής αρχής που διέπει όλη τη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», να παράσχει στο νομικό μια εύχρηστη, προσιτή και ενημερωμένη συλλογή νομοθετημάτων.Τιμή: €11,00
ISBN/ISSN:978-960-568-708-3
Σελίδες:ΧΙΙ + 229
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook