Εκδηλώσεις

Αυτοκινητικό Ατύχημα

Νομολογιακές εφαρμογές. Καθορισμός ποσοστών υπαιτιότητας των εμπλεκομένων προσώπων


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.

Σκοπός του ανά χείρας βιβλίου είναι να ομαδοποιήσει με βάση την πλούσια ελληνική κυρίως νομολογία, χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτοκινητικών ατυχημάτων με αποκλειστική ή συρρέουσα ευθύνη ενός ή περισσοτέρων εμπλεκομένων προσώπων. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι κάθε εμφανιζόμενη περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηρι­στικά. Παρ’ ολ’ αυτά όμως δεν θεωρείται ότι στερείται αξίας η παράθεση περιπτώσεων από τη νομολογία που μπορούν να χρησιμεύσουν ως «οιονεί οδηγός» και για άλλες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό ελπίζεται ότι θα αποφευχθούν ακρότητες στον καθο­ρισμό του ποσοστού υπαιτιότητας που οπωσδήποτε διαταράσσουν την ασφάλεια δι­καίου και δημιουργούν στους δικαζόμενοι σκέψεις όχι ορθής απονομής δικαιοσύνης.

Η σημασία του παραπάνω σκοπού ενισχύεται και για τον λόγο ότι τα ζητήματα που ανάγονται στον καθορισμό του ποσοστού της υπαιτιότητας καθαυτά, ως συνδεόμενα με την ουσία της υποθέσεως, κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου εκφεύγουν του αναιρετικού ελέγχου μέσω ίων αναιρετικών λόγων από τους αρ. 1 και 19 του άρθ. 559 του ΚΠολΔ. Βέβαια δεν αποκλείονται άλλοι συναφείς αναιρετικοί λόγοι (π.χ. από τους αρ. 8, 11 και 20 του άρθ. 559 ΚΠολΔ). Έτσι αναδεικνύεται η σημασία του ορθού προσδιορισμού από το δικαστήριο της ουσίας του ποσοστού υπαιτιότητας των εμπλεκομένων σε συγκεκριμένο ατύχημα προσώπων. Στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει η συμ­βολή που προσφέρεται μέσω του ανά χείρας πονήματος.

Επισημαίνεται ότι η πληθώρα των περιπτώσεων δημιουργεί την ανάγκη για την πα­ράθεση ενός αναλυτικού πίνακα περιεχομένων, μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε αλφαβητικό ευρετήριο, είναι σε θέση να αποκομίσει μια λεπτομερή εικόνα των αναπτυσσομένων θεμάτων και μέσω αυτής να διευκολυνθεί στην αναζήτηση της περιπτώσεως που τον απασχολεί.Τιμή: €18,00
ISBN/ISSN:978-960-933-113-5
Σελίδες:198
Copyright:2011
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook