Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα

ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων. Ζητήματα αποζημιώσεων και ασφαλιστικής καλύψεως


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.

Από τις κατά καιρούς δημοσιευόμενες στατιστικές προκύπτει ότι η Χώρα μας, δυστυχώς, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε αυτοκινητικά ατυχήματα αναλόγως με τον πληθυσμό της και τον αριθμό των κυκλοφορούν των αυτοκινήτων. Ικανός αριθμός από τα ατυχήματα αυτά έχει σοβαρές συνέπειες κυρίως στην υγεία και στη ζωή σημαντικού αριθμού προσώπων που μετέχουν στην κυκλοφορία γενικώς υπό οιαδήποτε μορφή. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας η αναζήτηση των αιτίων των ατυχημάτων. Αναμφιβόλως όμως κυρίαρχη θέση κατέχει η πρόκληση ατυχήματος από οδηγό που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος και λοιπών τοξικών ουσιών κατά τους όρους του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).

Η παρούσα εργασία με τη μορφή της μονογραφίας σκοπό έχει να καλύψει στο δυνατό βαθμό τα θέματα που αναφέρονται σε ζητήματα αποζημιώσεως και ασφαλιστικής καλύψεως. Καταβλήθηκε προσπάθεια προβολής κυρίως της νομολογίας σε συνδυασμό με τη δόκιμη θεωρία. Σημειώνεται ότι από τη νομολογία ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν κυρίως στο νομικό τύπο μέχρι τον Ιούνιο μήνα του έτους 2007. Παράλληλα κατά την επεξεργασία των θεμάτων ελήφθη υπόψη ο πρόσφατος Νόμος 3557/2007.Τιμή: €15,00
ISBN/ISSN:03-02-074
Σελίδες:243
Copyright:2007
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook