Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Φοιτητές


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α-2018:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης, Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα, σελ. 1

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Νίκου, Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι, σελ. 15

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1131/2017: Ομαδική ασφάλιση: έννοια και χαρακτηριστικά. Διαχειριστική ασφάλιση: έννοια και τρόπος λειτουργίας, σελ. 48.

ΤρΕΑ 967/2017: Πτώχευση: Εκποίηση σήματος ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην πτωχευτική περιουσία· προϋποτίθεται άδεια και δη όχι από τον εισηγητή αλλά από το πτωχευτικό δικαστήριο, σελ. 60.

ΕΘ 983/2017: Ομόρρυθμη εταιρία: Αίτηση των εταίρων περί αποκλεισμού του συνεταίρου τους, σελ. 86.

ΜΠΑ 1685/2018: Ασφάλιση: αντικείμενο της ασφαλιστικής σύμβασης· χαρακτηριστικά στοιχεία της ασφάλισης (κοινωνία κινδύνων, μετάθεση του κινδύνου στον ασφαλιστή, καταβολή ασφαλίστρου)· κανόνας της σταθερότητας του ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης – μη νόμιμος ο συμβατικός όρος περί καταβολής «ασφαλίστρου εξισορρόπησης», το οποίο θα καλύπτει την εκάστοτε διαφορά μεταξύ του τακτικού ασφαλίστρου και του καταβαλλόμενου (στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης) ασφαλίσματος, διότι έτσι αναιρείται το στοιχείο της μετάθεσης του κινδύνου στον ασφαλιστή· ομαδική ασφάλιση, σελ. 144.

ΜΠΘ 16175/2017: Διεθνής Θαλάσσια Μεταφορά: νόθος αντικειμενική ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Διεθνής Χερσαία Μεταφορά: έναρξη της ευθύνης του χερσαίου μεταφορέα με την παραλαβή του φορτίου προς μεταφορά και λήξη αυτής με την παράδοσή του στον παραλήπτη· δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη· συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης· ηθελημένη κακή διαχείριση (willfull misconduct). Παραγγελιοδόχος μεταφοράς: εγγυητική και εις ολόκληρον με τον μεταφορέα ευθύνη για την καλή εκτέλεση της μεταφοράς, στο μέτρο που θεμελιώνεται ευθύνη του μεταφορέα. Παρέκταση αρμοδιότητας: αν η σχετική (δικονομική) συμφωνία περιέχεται σε έγγραφο θαλάσσιας φορτωτικής, αυτό πρέπει να φέρει τις υπογραφές του πλοιάρχου (ή, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου πράκτορα) και του φορτωτή ή παραλήπτη. σελ. 155.


--------------------------------

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

----------------------------------------------------------------

Συνδομές:

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Φοιτητές

Συνδρομή εξωτερικού - International Subscription

Ετήσιος τόμος - Yearly volumeΤιμή: €75,00
ISBN/ISSN:1106-5729-7
Σελίδες:200
Copyright:2018
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook