Εκδηλώσεις

Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Δ΄ έκδοση 2016

Ερμηνεία κατ’ άρθρο με βάση τον Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές. Αναθεωρημένη με βάση και την πρόσφατη νομολογία - Συμπληρωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές (Ν. 4161/14-6-2013, Ν. 4224/31-12-2013, Ν. 4336/14-8-2015, Ν. 4346/20-11-2015 και Ν. 4366/15-2-2016, Υπουργικές Αποφάσεις και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους) - Περιέχει: Αιτιολογικές εκθέσεις – Υποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και άλλων εγγράφων


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.

Ο Ν. 3869/2010 που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποτελεί σημαντική καινοτομία του Έλληνα νομοθέτη που κατατείνει στην προστασία των προσώπων που συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Στην ερμηνεία του άνω νόμου αφιερώνεται η πρώτη έκδοση του βιβλίου [2010]. Ωστόσο από την αρχή της εφαρμογής του κατεδείχθησαν αδυναμίες και ατυχείς ρυθμίσεις ειδικότερα στο θέμα της διασώσεως της πρώτης ή κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

Ο αρχικός νόμος, προς διόρθωση των σχετικών ατελειών του υπέστη αλλεπάλληλες διαδοχικές τροποποιήσεις. Από τις τελευταίες και πλέον σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στους Ν. 4336/2015 και 4346/2015. Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαίες, αρχικώς, τις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου [2012 και 2014]. Ωστόσο οι τελευταίες τροποποιήσεις καθιστούν επιτακτική για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες και τετάρτη έκδοση του βιβλίου [2016]. Ειδικότερα καταβάλλεται προσπάθεια για την ερμηνεία των νέων διατάξεων και συμπλήρωση της ερμηνείας όσων διατάξεων διατηρούνται από τις προηγούμενες διατυπώσεις του νόμου. Περαιτέρω αξιοποιείται κατά τον πρόσφορο τρόπο η εντωμεταξύ διαμορφωθείσα νομολογία στο βαθμό που αυτή δύναται ακόμη να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει έτσι η εύλογη προσδοκία ότι και η παρούσα τετάρτη έκδοση του βιβλίου θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις νομοθετικές εξελίξεις, την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.Τιμή: €65,00
ISBN/ISSN:978-960-568-411-2
Σελίδες:ΧΧVI + 711
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook