Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη - Γ' έκδοση

Θέματα εμβαθύνσεως


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρούλα, Αρβανιτάκης Πάρις, Γέσιου-Φαλτσή Πελαγία, Σοφιαλίδης Απόστολος

Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου, σε νέα Τρίτη έκδοση.

Τα 40 θέματα του βιβλίου καλύπτουν με συστηματική σειρά και περίπου ισόρροπα όλη την έκταση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Δικαστικές προϋποθέσεις – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές – Εκκρεμοδικία-Δεδικασμένο – Σύνθετες δίκες – Αγωγή και άμυνα εναγομένου – Δίκαιο αποδείξεως (γενικές αρχές) – Μέσα αποδείξεως – Ανακοπή ερημοδικίας – Έφεση – Τριτανακοπή – Αναψηλάφηση – Αναίρεση – Αναγκαστική εκτέλεση (γενικό και ειδικό μέρος).

Σε κάθε θεματική ενότητα προτάσσεται η βασική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της ασκήσεως ή της αποφάσεως που αποτελεί τη βάση των αναπτύξεων, ακολουθούν οι κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις και η αναφορά στη συναφή με το θέμα νομολογία, και, τέλος, αναπτύσσονται αναλυτικά τα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα με παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Έτσι τα θέματα αποκτούν εκείνη τη σύνθετη μορφή, με την οποία εμφανίζονται συνήθως τα προβλήματα στη νομική πράξη.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τον φοιτητή αλλά και για τον κάθε νομικό, σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, και ασκήσεως του επαγγέλματός του.Τιμή: €45,00
ISBN/ISSN:978-960-568-002-2
Σελίδες:XVI + 652
Copyright:2013
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook