Εκδηλώσεις

Η νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς - Τόμοι Ι & ΙΙ, με CD rom

Επιμέλεια Γεωργία Π. Πλάγου


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: CODEX - Ηλεκτρονική Σειρά (CD Rom), Τσιμπρής Μιχάλης Ρ.

Η παρούσα νέα και δίτομη πλέον έκδοση της Νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς έρχεται αρκετά χρόνια μετά την τελευταία και περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές αλλαγές της τριετίας 2005-2007, δεδομένου ότι περιέχει νομοθετήματα που είχαν δημοσιευτεί (και σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδοθεί) μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2007.

Περιλαμβάνονται πέρα από καθεαυτά νομοθετικά κείμενα – νόμων, υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – και οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Χρηματιστήριο, την ΕΤΕΣΕΠ και άλλους φορείς, αλλά και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι σήμερα σε ισχύ. Τα σχετικά κείμενα έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους για την πρακτική της χρηματιστηριακής αγοράς και οπωσδήποτε ενδιαφέρουν τον εφαρμοστή του δικαίου, έστω και αν δεν αποτελούν κυριολεκτικά ‘νομοθεσία’ της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα:

- Υπάρχει κατανομή καθ’ ύλη σε τμήματα, ήτοι ένα γενικό περί αγορών (με υποενότητες: αξιών και παραγώγων), ένα περί εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ένα περί θεσμικών επενδυτών, ένα με τους κανόνες που διέπουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα με τους Κανονισμούς – Χρηματιστηρίου Αθηνών, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων – και τέλος, ένα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Εντός κάθε τμήματος, η κατάταξη γίνεται χρονολογικά, αλλά στο δεύτερο και τρίτο τμήμα προτάσσονται τα σημαντικότερα νομοθετήματα (που διέπουν τις ΕΠΕΥ και τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις ΕΕΧ αντίστοιχα).
- Διατάξεις οι οποίες έχουν καταργηθεί (αλλά υφίσταται κάποιο ενδιαφέρον για την παράθεσή τους) ή για των οποίων την ισχύ υφίσταται αμφιβολία τίθενται με πλάγια γράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις η κατάργηση δηλαδή δεν είναι αυτονόητη και αποτελεί ζήτημα προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το προϊόν συνοδεύεται από cd rom, με τακτικές ενημερώσεις για λειτουργικά συστήματα: Windows® 98, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® VISTA. Έκδοση προγράμματος: single user.
Τιμή: €120,00
ISBN/ISSN:978-960-445-301-6
Σελίδες:
Copyright:2008
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook