Εκδηλώσεις

Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων

Φορολογική ισότητα και θρησκευτική ελευθερία. Διεύθυνση Σειράς: Χ. Παπαστάθης. [Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί - τ. 6]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Γ.

Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά θρησκεύματα. Προς το σκοπό αυτόν εξετάζονται, μετά από συνταγματική θεώρηση του όλου ζητήματος (Κεφάλαιο Πρώτο), οι σχετικές με τα θρησκεύματα ρυθμίσεις κάθε κατηγορίας φορολογίας (Εισοδήματος, Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών και Δωρεών, Φ.Π.Α., Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Τελωνειακών Δασμών, Φόρων υπέρ Ο.Τ.Α., Φόρων υπέρ Τρίτων), με πλήρη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση (Κεφάλαιο Δεύτερο).

Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίζονται υπό την οπτική γωνία των συνταγματικών δικαιωμάτων της φορολογικής και θρησκευτικής ισότητας, τα οποία επιβάλλουν στην Πολιτεία την υποχρέωση να τηρεί φορολογική πολιτική ισότητας έναντι των γνωστών θρησκευμάτων της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για την ορθολογικότερη φορολογική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων αλλά και την άρση των υπαρχουσών ανισοτήτων.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο του έργου διερευνώνται με συγκριτικό τρόπο οι σχετικές με τα θρησκεύματα φορολογικές ρυθμίσεις πολλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Παράρτημα, τέλος, καταχωρούνται χρήσιμες πηγές (κυρίως γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση των θρησκευμάτων.Τιμή: €38,00
ISBN/ISSN:978-960-445-014-X
Σελίδες:XXVIII + 409
Copyright:2005
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook