Εκδηλώσεις

Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Πρόλογος Α. Ι. Τάχος


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Βατάλης Κωνσταντίνος

Η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει καταστεί καίρια για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, οι αρνητικές συνέπειες των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αντιληπτές, αλλά και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, όπως είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια και η γεωθερμία, αλλά και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, δηλ. του ν. 3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις”, που αποτελεί το νομοθετικό μέτρο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα συστήματα στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η σημασία των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η μελέτη περιλαμβάνει σε Παραρτήματα τις σχετικές διατάξεις, την αιτιολογική έκθεση του ν. 3468/2006, την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής καθώς και πίνακα των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων του ν. 3468/2006.

Το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο σε νομικούς, αλλά και σε όσους ασχολούνται (επαγγελματικά ή επιστημονικά) με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Τιμή: €30,00
ISBN/ISSN:978-960-445-215-6
Σελίδες:XVI + 265
Copyright:2007
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook