Εκδηλώσεις

The Impact of EU law on Cypriot Public Law


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Κόμπος Κωνσταντίνος

The book adopts a critical yardstick and focuses on the implementation of fundamental principles of EU law by the Cyprus courts and places the emphasis on the field of public law. The approach of the Supreme Court of the Republic of Cyprus as to the constitutional principles of EU law (principle of the supremacy and direct effect) is thoroughly analyzed with reference to the relevant national case law and has as compass the established case law of the CJEU. The same approach is applied in relation to the structural principles of EU law (duty of interpretation and preliminary references). Moreover, the book examines two case studies in order to evaluate the impact of the case law of the Supreme Court in specifically complex areas of EU law (data retention and the free movement of members of EU citizens' family). Overall, the monograph identifies and explains the EU related jurisprudence of the Supreme Court and makes specific suggestions for improving the Cypriot approach. Furthermore, the analysis is placed in the broader context of Cypriot public law and the conclusion reached identifies systemic deviation from the traditional approach of the Supreme Court in other areas of public law. The work is essential for every student of Cypriot public law and EU law and is useful for anyone engaging in the study of the coexistence of national and supranational legal orders.

----------------------------

To βιβλίο εστιάζει με κριτική διάθεση στην εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ από τα Κυπριακά Δικαστήρια, με έμφαση στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Η προσέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τις συνταγματικές αρχές του δικαίου της Ένωσης (αρχή της υπεροχής και του άμεσου αποτελέσματος) αναλύεται διεξοδικά με αναφορά στην σχετική νομολογία και με πυξίδα την πάγια νομολογία του ΔΕΕ. Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται και ως προς δομικές αρχές του δικαίου της ΕΕ (σύμφωνη ερμηνεία και προδικαστική παραπομπή), ενώ το βιβλίο εξετάζει και δυο ειδικές περιπτώσεις όπου παρουσιαστήκαν προβλήματα στην Κυπριακή έννομη τάξη (διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και ελεύθερη διακίνηση μελών οικογένειας πολιτών της ΕΕ). Το βιβλίο εντοπίζει και εξηγεί την νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και προβαίνει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την βελτίωση της Κυπριακής προσέγγισης. Επιπλέον, η ανάλυση τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο του Κυπριακού δημοσίου δικαίου και εντοπίζεται συστημική απόκλιση ειδικά ως προς την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Το έργο είναι απαραίτητο για κάθε μελετητή του Κυπριακού δημοσίου δικαίου αλλά και του δικαίου της ΕΕ.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-324-5
Σελίδες:ΧΧΙΙ + 228
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook